Flomsikring av Otta sentrum

Otta sentrum har flere ganger vært utsatt for flom. Beregninger viser at store deler av Øya industriområde og sentrum er flomutsatt ved en 200-års flom. Eksisterende flomverk er kun dimensjonert mot en 100-års flom, og det er ikke etablert løsninger for overvann i bakkant av flomverket. Sel kommune har søkt NVE om økonomisk og faglig bistand til gjennomføring av tiltak mot flom.

Adresse

Flom Otta Sentrum 2018Fra flommen i 2018 Flomsikring Otta sentrum