Administrasjonen - kommunedirektørens ledergruppe

Presentasjon av kommunedirektørens ledergruppe med kontaktinformasjon.

Fra rådmann til kommunedirektør:

Ved vedtak i kommunestyret 02.09.2019 ble tittelen "Rådmann" i Sel kommune endret til "Kommunedirektør".

Kristin Rønn Gårderløkken

Kommunedirektør Kristin Rønn Gårderløkken

Kommunedirektør i Sel
 

E-post: kristin.ronn.garderlokken@sel.kommune.no

Mobil: 917 23 364

 

 

 

 

 

Bente Mona Krogsæter

Konstituert kommunalsjef Bente Mona Krogsæter

Kommunalsjef - ansvar skole og oppvekst

E-post: bente.krogsaeter@sel.kommune.no

Mobil: 415 52 767

 

 

 

 

 
Arild Kongsrud - Klikk for stort bilde    

Kommunalsjef Arild Kongsrud

Kommunalsjef - ansvar helse og omsorg

E-post: arild.kongsrud@sel.kommune.no

Mobil: 416 30 304

 

 

 

 

Kommunalsjef Inga Gudrun Hyrve

Kommunalsjef - ansvar plan, teknisk og eiendom

E-post: inga.gudrun.hyrve@sel.kommune.no

Mobil: 402 16 514