Ekstremværet "Hans" - informasjon til berørte

Det er nå viktig at hver enkelt berørt kartlegger og lager en oversikt over skader på egen eiendom.

Skader som skal meldes til naturskadeordninga må meldes innen 3 måneder.

Andre skader meldes til ditt forsikringsselskap.