Viktig melding

VIKTIG MELDING!

Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Alle kommunene får da nye kommunenummer. Sel får kommunenummer 3437.

Av tekniske årsaker ved overgangen til nytt kommunenummer vil det bli gjort følgende grep:

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å være sikker på å få registrert endringer på en eiendom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eiendomsoverdraging i løpet av 2019 om å merke seg dette.

Selvbetjening