Tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret tar i mot og behandler henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, institusjonsopphold, omsorgsstønad og alle de andre tjenestene Sel kommune tilbyr innen pleie og omsorg.

Søknadsskjemaer finner du her

Ønsker du å møte en saksbehandler skal dette avtales på forhånd på telefon 41 42 15 28 eller e-post  tildelingskontoret@sel.kommune.no. Ikke oppgi sensitiv informasjon på e-post.

Tildelingskontorets besøks- og telefontid for publikum fra 20.01.2020 er:

  • Mandag til fredag kl. 09:00 - 14:00. For å være sikker på å treffe saksbehandler må det avtales tid på forhånd.


Eksempler på tjenester: 

Avlastning
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Helsetjenester i hjemmet
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Individuell Plan
Personlig koordinator
Hjemmesykepleie
Hverdagsrehabilitering
Korttidsopphold i institusjon / rehabilitering
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Matombringing
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Parkeringstillatelse for 
Personlig assistanse / Praktisk bistand / støttekontakt
Psykiske helsetjenester
Trygghetsalarm
Klagebehandling
Vederlagsberegning/egenbetaling

Kontakt

Tildelingskontoret
Mobil 414 21 528

Opningstider

Besøkstid for publikum kl. 09.00 – 14.00 daglig. For å være sikker på treffe saksbehandler må det avtales tid på forhånd. 

Telefontid kl. 09.00 – 14.00 hver dag for publikum på telefon 41 42 15 28.

Adresse

Telefon: 41 42 15 28

Faxnr: 61700809

Ring gjerne for å gjøre en avtale, dette sikrer at du treffer oss.

Postadresse:

Sel kommune
Postmottak v/Tildelingskontoret
Botten Hansensgate 9
2670 Otta

 

Kart

Rådhuset