Tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester

Alle besøk på kontoret skal avtales på forhånd på telefon eller på epost tildelingskontoret@sel.kommune.no. Du kan også sende epost dersom du ønsker at vi skal ringe deg. 

Telefontid på 414 21 528 er mandag, onsdag og torsdag, kl. 10.00-13.00.

Tildelingskontoret tar i mot og behandler henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, institusjonsopphold, omsorgsstønad og alle de andre tjenestene Sel kommune tilbyr innen pleie og omsorg.

Søknadsskjemaer finner du her

Ønsker du å møte en saksbehandler skal dette avtales på forhånd på telefon 41 42 15 28 eller e-post  tildelingskontoret@sel.kommune.no. Ikke oppgi sensitiv informasjon på e-post.


Eksempler på tjenester: 

Helsetjenester i hjemmet
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Individuell Plan
Personlig koordinator / barnekoordinator
Hjemmesykepleie
Hverdagsrehabilitering
Korttidsopphold i institusjon / rehabilitering
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Omsorgsbolig
Pårørendestøtte, herunder avlastningstiltak og omsorgsstønad
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (legeerklæring må vedlegges)
Personlig assistanse / Praktisk bistand / støttekontakt
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Psykiske helsetjenester
Trygghetsalarm
Egenbetaling ved institusjonsopphold

Informasjon om de ulike tjenestene finner du her: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/

Kontakt

Tildelingskontoret
Mobil 414 21 528

Opningstider

Telefontid på 414 21 528 er mandag, onsdag og torsdag, kl. 10.00 - 13.00.

Adresse

Telefon: 41 42 15 28

Faxnr: 61700809

Ring gjerne for å gjøre en avtale, dette sikrer at du treffer oss.

Postadresse:

Sel kommune
Postmottak v/Tildelingskontoret
Botten Hansensgate 9
2670 Otta

 

Kart