Tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret i Sel kommune åpnet februar 2013. Tildelingskontoret skal ta i mot og behandle henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, plass på institusjon, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Sel kommune tilbyr innen pleie og omsorg.

Søknadsskjemaer finner du her

Ved Tildelingskontoret blir det en tid framover reduserte åpningstider.

Åpningstidene blir:

  • Mandag, 09.00 til 15.00
  • Onsdag, 09.00 til 15.00
  • Torsdag, 09.00 til 15.00

Tirsdag og fredag er det stengt for publikum.

Besøk bør avtales på forhånd på telefon 41 42 15 28.  Ansatte ved Tildelingskontoret:

Laila Holsbrekken Saksbehandler, leder 414 21 528
Kari Berget Saksbehandler, egenbetaling 908 02 868
Brit Mallouh Saksbehandler, kontaktperson Koordinerende enhet 414 21 528
     

 

Eksempler på tjenester: 

Avlastning
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Helsetjenester i hjemmet
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Individuell Plan
Personlig koordinator
Hjemmesykepleie
Hverdagsrehabilitering
Korttidsopphold i institusjon / rehabilitering
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Matombringing
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Parkeringsbevis
Personlig assistanse / Praktisk bistand / støttekontakt
Psykiske helsetjenester
Trygghetsalarm
TT-kort
Klagebehandling
Vederlagsberegning/egenbetaling

Kontakt

Laila Holsbrekken
Saksbehandler
Telefon 909 43 321

Adresse

Telefon: 41 42 15 28

Faxnr: 61700809

Ring gjerne for å gjøre en avtale, dette sikrer at du treffer oss.

Postadresse:

Sel kommune
Postmottak v/Tildelingskontoret
Botten Hansensgate 9
2670 Otta