Tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret tar i mot og behandler henvendelser/søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, institusjonsopphold, omsorgsstønad og alle de andre tjenestene Sel kommune tilbyr innen pleie og omsorg.

Søknadsskjemaer finner du her

Ønsker du å møte en saksbehandler skal dette avtales på forhånd på telefon 41 42 15 28 eller e-post  tildelingskontoret@sel.kommune.no. Ikke oppgi sensitiv informasjon på e-post.

Tildelingskontorets åpningstider fra 3.6.2019 er:

  • Mandag, 10.00 til 14.00
  • Onsdag, 10.00 til 14.00
  • Torsdag, 10.00 til 14.00

Tirsdag og fredag er det stengt for publikum.  Ansatte ved Tildelingskontoret:

Laila Holsbrekken Saksbehandler, leder 414 21 528
Kari Berget Saksbehandler, egenbetaling 908 02 868
Brit Mallouh Saksbehandler, kontaktperson Koordinerende enhet 414 21 528
Kristin Green Saksbehandler 414 21 528

 

Eksempler på tjenester: 

Avlastning
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Helsetjenester i hjemmet
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Individuell Plan
Personlig koordinator
Hjemmesykepleie
Hverdagsrehabilitering
Korttidsopphold i institusjon / rehabilitering
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Matombringing
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Parkeringsbevis
Personlig assistanse / Praktisk bistand / støttekontakt
Psykiske helsetjenester
Trygghetsalarm
TT-kort
Klagebehandling
Vederlagsberegning/egenbetaling

Kontakt

Laila Holsbrekken
Saksbehandler
Telefon 909 43 321

Adresse

Telefon: 41 42 15 28

Faxnr: 61700809

Ring gjerne for å gjøre en avtale, dette sikrer at du treffer oss.

Postadresse:

Sel kommune
Postmottak v/Tildelingskontoret
Botten Hansensgate 9
2670 Otta