Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024, vedtatt i Sel kommunestyre 16.12.20

 

Økonomiplanen er redskapet for prioritering av innsats, fordeling av nye midler og omfordeling av midler som ligger i eksisterende budsjetter. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte og forventede kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas. Dette er viktig for å sikre de viktigste velferdstjenestene for innbyggerne både på kort og lengre sikt, og for at Sel kommune skal være en drivkraft i regionen.