Fallviltgruppe - påkjørsel av dyr

Skulle du komme i skade for å kjøre på dyr langs vegen, plikter du som sjåfør å stoppe og varsle fra til enten lokal fallviltgruppe eller politiet (tlf 02800).

Du har følgende plikter dersom du er så uheldig å kjøre på vilt:

  • Sett på varselblink før du går ut av kjøretøyet - husk også refleksvest, samt å sette ut varseltrekant.
  • Ring politi på 02800 og varsle om påkjørsel av dyr (plikt), selv om du tror dyret er uskadd. Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. Manglende varsling kan føre til anmeldelse.
  • Om dyret flykter til skogs og du ikke kan vente på viltnemda, marker stedet hvor dyret forsvant slik at de har en sporutgang. Bruk gjerne viltbånd, om du har dette med deg.
  • Avliv aldri en skadet elg, hjort eller rådyr på egen hånd. Avgjørelsen om avlivning skal tas av politi eller fallviltmannskap.
  • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.
Fallvilt/ettersøksjegere i Sel kommune:
Jan Olav Solstad (leder) mobil 991 67 186
Børre Thorud Barkenæs mobil 481 35 594
Bjørn Svelstad mobil 901 24 351
Bjørn Sæta mobil 990 09 658
Einar Lyen mobil 901 43 413
Odd Rindhølen mobil 918 53 850
Jørund Båtstad mobil 970 75 411