Samfunnsplanlegging

Etter plan- og bygningsloven er det kommunens ansvar å ha et tilfredsstillende planverk som sikrer kvalitet og lokale muligheter for bygging og vern. Kommunal planstrategi blir vedtatt i kvar kommunestyreperiode og er retningsgivande for planarbeidet i perioden.

Adresse

Telefon: 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Postadresse: Botten Hansensgate 9, 2670 Otta