Kommunestyret i Sel

Her finner du fullstendig liste over alle kommunestyremedlemmer og varamedlemmer

Dag Erik Pryhn

Ordfører i Sel
Arbeiderpartiet
E-post: dag-erik.pryhn@sel.kommune.no 
Tlf arbeid: 617 00 700
Tlf mobil: 913 38 870

Medlem i: 
Kommunestyret
Styret for Otta Skysstasjon
Partssammensatt utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Styret i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
Utmarkskommunenes sammenslutning
Kontaktutvalget for landbruket
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
KS Oppland fylkesmøte
Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre

 

Lene Jevnheim

Varaordfører i Sel
Arbeiderpartiet
E-post: lene.j@striestrommer.no
Tlf mobil: 911 58 931

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovrefjell
Styret for Otta Skysstasjon, vara
Arbeidsmiljøutvalget, vara
Partssammensatt utvalg, vara
Styret i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, vara
Utmarkskommunenes sammenslutning, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Jan Olav Solstad

Arbeiderpartiet
E-post: janolavs@gmail.com 
Tlf mobil: 991 67 186

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Fjellstyret, leder
Partsammensatt utvalg, vara

 

Pål Bertil Eide

Arbeiderpartiet
E-post: palbeide@bbnett.no 
Tlf mobil: 909 60 740

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Heidal skole

 

Anne Marit Lien Teigen

Arbeiderpartiet
E-post: annemarit.lienteigen@gmail.com
Tlf mobil: 928 27 793

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontaktforum for Sel Ungdomsråd
Driftsutvalget, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Smurfen barnehage, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Heidal, vara

 

Annlaug Øvstegård - fritak til 31.12.2017

Arbeiderpartiet
E-post: aovste@bbnett.no
Tlf mobil: 481 96 874

Medlem i: 
Kommunestyret
Klagenemnd for eiendomsskatt
Fjellstyret, vara
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara

 

Torgeir Sæteren

Arbeiderpartiet
E-post: torgeir.sateren@gmail.com 
Tlf mobil: 458 61 082

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Forliksrådet, vara
HV-nemnd
Representantskap for A/L Sel samfunshus
Kirkelig fellesråd 

 

Terje Jonny Sveen

Arbeiderpartiet
E-post: tj-sveen@online.no
Tlf mobil: 901 15 664

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Slottet barnehage
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Heidal Skole, vara
Kontaktutvalget for landbruket

 

Rune Grindstuen

Arbeiderpartiet
E-post: rune.grindstuen@vaga.kommune.no
Tlf mobil: 482 61 936

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Sel barnehage
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Sel skole
Trafikksikkerhetsutvalget, vara

 

Jørund Båtstad

Arbeiderpartiet
E-post: jbatstad@bbnett.no
Tlf mobil: 970 75 411

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Gro Lillesæter

Arbeiderpartiet
E-post: lillegro@hotmail.com
Tlf mobil: 908 42 909

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
Kontaktutvalget for landbruket, vara

 

Torstein Jordet

Arbeiderpartiet
E-post: torstein.jor@gmail.com
Tlf mobil: 913 83 202

Medlem i: 
Kommunestyret
Partssammensatt utvalg
Takstnemnd for eiendomsskatt
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
Gudbrandsdal Krisesenter IKS, vara

 

Bjørn Vadet

Arbeiderpartiet
E-post: bjorn.vadet@oppland.org
Tlf mobil: 995 28 632

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontrollutvalget
Fjellstyret, vara

 

Elin Flåtten Martinussen

Arbeiderpartiet
E-post: nandorian@hotmail.com
Tlf mobil: 997 77 106

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Selsverket
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Sel skole, vara

 

Rune Staum Grønn

Arbeiderpartiet
E-post: r-gr2@online.no
Tlf mobil: 911 47 067

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Klagenemnd for eiendomsskatt, vara
Fjellstyret, vara

 

May Bente Dahlen

Arbeiderpartiet
E-post: mayb85dahlen@hotmail.com
Tlf: 452 98 888

Eldri Siem

Senterpartiet
E-post: eldri.siem@nord-fron.kommune.no
Tlf mobil: 909 93 858

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Partssammensatt utvalg
Villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten
Kontaktutvalget for landbruket
KS Oppland fylkesmøte
Fjellstyret, vara
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara

 

Pål Ellingsbø

Senterpartiet
E-post. ellingsbo@gmail.com
Tlf mobil: 951 81 898

Medlem i:
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Heidal
Samarbeidsutvalgene for grunnskolene, Otta skole
Kirkelig fellesråd, vara
Kontaktutvalget for landbruket, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Erling Lusæter

Senterpartiet
E-post: erlingluseter@gmail.com
Tlf mobil: 480 00 019

Medlem i: 
Kommunestyret
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Slottet barnehage
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Driftsutvalget, vara

 

Odd Ivar Svelstad

Senterpartiet
E-post: odd.ivar.svelstad@gmail.com
Tlf mobil: 952 39 672

Medlem i: 
Kommunestyret
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Sel barnehage
Fjellstyret

 

Birgit Lovise Dyrset

Senterpartiet
e-post: birglody@gmail.com
Tlf mobil: 991 07 960

Medlem i:
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Ottbragden barnehage
Eldrerådet
Gudbrandsdal Krisesenter IKS

 

Svein Tore Nymoen

Høyre
E-post: SveinTore.Nymoen@circlekeurope.com
Tlf mobil: 977 16 555

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Trafikksikkerhetsutvalget, leder
Formannskapet, vara
Regionrådet, vara

 

Gudbrand Skjåk

Høyre
E-post: g.skjak@online.no
Tlf mobil: 950 34 567

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunal valgnemnd
Partssammensatt utvalg, vara
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, vara
KS Oppland fylkesmøte, vara

 

Richard Høiberg

Høyre
E-post: rhoiberg@gmail.com
Tlf mobil: 468 44 481

Medlem i:
Kommunestyret
Fjellstyret
Klagenemnd for eiendomsskatt, vara
Kommunal valgnemnd, vara

 

Fredrik Høie Jordet

Miljøpartiet de grønne
E-post:fredrhjo@outlook.com
Tlf mobil: 951 52 389

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontaktforum for Sel Ungdomsråd

 

Truls Gjefsen

Sosialistisk Venstreparti
E-post: tgjefsen@bbnett.no
Tlf mobil: 416 80 491

Medlem i:
Kommunestyret
Klagenemnd for eiendomsskatt