Kommunestyret i Sel 2023 - 2027

Møtekalender og saksdokumenter

Sel kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid framgår av valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret er det øverste, politiske organet i Sel kommune. Det fatter vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Sel kommunestyre har et særlig ansvar for:

  • Organisering og drift av kommunen.
  • Samordning og samarbeid med andre offentlige og private aktører og organer.
  • Å behandle prinsipielt viktige saker som ikke er delegert.
  • Å gi føringer i prinsipielle saker tidlig i prosessen.
  • Å vurdere resultat og virkninger av kommunestyrets vedtak.
  • Å følge opp sitt arbeidsgiveransvar.
  • Å sørge for at kommunens likviditetsreserve til enhver tid er tilstrekkelig for å ivareta kommunens løpende drift og planlagte investeringer iht. årsbudsjett og økonomiplan.
Senterpartiet1. Eldri Siemeldri.siem@sel.kommune.no
 2. Kjetil Eidekjetileide70@gmail.com 
 3. Erling Lusætererlingluseter@gmail.com
 4. Semon HarerustenHarerustensemon@gmail.com
 5. Pål Kristian Moenvifmoen@hotmail.com 
 6. Olav Jostein Bergumojbergum@online.no
 7. Håkon Nårstadhaakon.naarstad@gmail.com
 8. Rosoll Aliroro25092001@gmail.com 
 9. Synne Løvli Haugensynne12@icloud.com 
 10. Jan Ingar Formojan.ingar.formo@biffring.no
 11. Freddy Baggefreddy@hornaas.no
 12. Jon Magne Moldaljon.moldal@hotmail.com
 13. Lene Kristin Henriksenlkhenrik@online.no
    
 1. varaNicolai Isaak Stubbrudnseftf@outlook.com
 2. varaMaj-Brit Svastuenmaj-britt@puttenseter.no 
 3. varaStein Inge Lillebråtensting-li@online.no 
 4. varaStein Roger Haugensrhaug1@hotmail.com 
 5. varaKarl Anton Lillesæternseftf@outlook.com
 6. vara Hans Rødølenh-roe@online.no 
 7. varaAnita Tofteanitatofte@yahoo.no 
 8. varaOddny Marie Teighagenmateigha@gmail.com 
    
Arbeiderpartiet1. Terje Jonny Sveentj-sveen@online.no 
 2.Monica H. Eidemoneid@innlandetfylke.no 
 3. Marius Bismomarius@opplysningen.no 
 4. Ine Nyhus Solliine.solli@outlook.com
 5. Ole Jonny Bekkemellembekkemellem@live.no
 6. Nils Kvehaugenkvehaug@frisurf.no 
 7. Therese Holshagen HansenThereseholshagen@hotmail.com
 8. Ola Rune Kleivenola.rune.kleiven@banenor.no 
 9. Gro Anita Lillesæterlillegro@hotmail.com 
 10. Anne Marit Lien Teigenannemarit.lienteigen@gmail.com 
    
 1. varaJørund Båtstadbatstadj@outlook.com 
 2. varaEgil Skredemellemeskredem@gmail.com 
 3. varaMona Lovise Hjellet-Rakemonak.lovise@hotmail.com
 4. varaKaren Marie S. Aasengovreaaseng@gmail.com 
 5. varaEli Marie Stormyrengeneli@stormyrengen.com 
 6. varaBjørn Vadetbvadet@gmail.com
 7. varaOve Ruudove.ruud@gmail.com 
 8. varaElin F. Martinussennandorian@hotmail.com 
 9. varaJon Christian Aker Grønngronnjohn@gmail.com 
 10. varaPaul Kornelius Aker Grønnpaul.gronn@gmail.com 
 11. varaTerje Nordfjærentnordfj@online.no 
 12. varaElin Randi Havn Stordaleli-r-ha@online.no 
 13. varaIren Trettøytre@hotmail.com 
    
SV-Sosialistisk Venstreparti1. Lars Blekastadlars.blekastad@nav.no 
 2. Truls Gjefsentruls.gjefsen@gmail.com
    
 1. varaMarcia Ann B. Skulandmarcia@online.no 
 2. vara Ola K. Randenolakranden@live.no 
 3. varaAnne Brit Bismob-bism@online.no   
 4. varaKetil Rise Pedersenketir-pe@online.no   
 5. varaInga Marie Norderhusi-mnor@online.no