Kommunestyret i Sel 2023 - 2027

Møtekalender og saksdokumenter

Sel kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid framgår av valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret er det øverste, politiske organet i Sel kommune. Det fatter vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Sel kommunestyre har et særlig ansvar for:

  • Organisering og drift av kommunen.
  • Samordning og samarbeid med andre offentlige og private aktører og organer.
  • Å behandle prinsipielt viktige saker som ikke er delegert.
  • Å gi føringer i prinsipielle saker tidlig i prosessen.
  • Å vurdere resultat og virkninger av kommunestyrets vedtak.
  • Å følge opp sitt arbeidsgiveransvar.
  • Å sørge for at kommunens likviditetsreserve til enhver tid er tilstrekkelig for å ivareta kommunens løpende drift og planlagte investeringer iht. årsbudsjett og økonomiplan.
Senterpartiet1. Eldri Siemeldri.siem@sel.kommune.no
 2. Kjetil Eidekjetileide70@gmail.com
 3. Erling Lusætererlingluseter@gmail.com
 4. Semon HarerustenHarerustensemon@gmail.com
 5. Pål Kristian Moenvifmoen@hotmail.com 
 6. Olav Jostein Bergumojbergum@online.no
 7. Håkon Nårstadhaakon.naarstad@gmail.com
 8. Rosoll Aliroro25092001@gmail.com
 9. Synne Løvli Haugensynne.lovli.haugen@sel.kommune.no
 10. Jan Ingar Formojan.ingar.formo@biffring.no
 11. Freddy Baggefreddy@hornaas.no
 12. Jon Magne Moldaljon.moldal@hotmail.com
 13. Lene Kristin Henriksenlkhenrik@online.no
    
 1. varaNicolai Isaak Stubbrudnseftf@outlook.com
 2. varaMaj-Brit Svastuenmaj-britt@puttenseter.no 
 3. varaStein Inge Lillebråtensting-li@online.no
 4. varaStein Roger Haugen 
 5. varaKarl Anton Lillesæternseftf@outlook.com
 6. vara Hans Rødølenh-roe@online.no
 7. varaAnita Tofteanitatofte@yahoo.no
 8. varaOddny Marie Teighagenmateigha@gmail.com 
    
Arbeiderpartiet1. Terje Jonny Sveentj-sveen@online.no
 2.Monica H. Eidemoneid@innlandetfylke.no
 3. Marius Bismomarius@opplysningen.no
 4. Ine Nyhus Solliine.solli@outlook.com
 5. Ole Jonny Bekkemellembekkemellem@live.no
 6. Nils Kvehaugenkvehaug@frisurf.no
 7. Therese Holshagen HansenThereseholshagen@hotmail.com
 8. Ola Rune Kleivenola.rune.kleiven@spordrift.no
 9. Gro Anita Lillesæterlillegro@hotmail.com
 10. Anne Marit Lien Teigenannemarit.lienteigen@gmail.com
    
 1. varaJørund Båtstadbatstadj@outlook.com
 2. varaEgil Skredemellemeskredem@gmail.com
 3. varaMona Lovise Hjellet-Rakemonak.lovise@hotmail.com
 4. varaKaren Marie S. Aasengovreaaseng@gmail.com
 5. varaEli Marie Stormyrengen 
 6. varaBjørn Vadetbvadet@gmail.com
 7. varaOve Ruud 
 8. varaElin F. Martinussen 
 9. varaJon Christian Aker Grønn 
 10. varaPaul Kornelius Aker Grønn 
 11. varaTerje Nordfjæren 
 12. varaElin Randi Havn Stordal 
 13. varaIren Trettøy 
    
SV-Sosialistisk Venstreparti1. Lars Blekastad 
 2. Truls Gjefsentruls.gjefsen@gmail.com
    
 1. varaMarcia Ann B. Skuland 
 2. vara Ola K. Randen 
 3. varaAnne Brit Bismo 
 4. varaKetil Rise Pedersen 
 5. varaInga Marie Norderhus