Gebyr og betalingssatser 2019

Gebyrregulativ for 2019 ble vedtatt i Sel kommunestyre 10.12.18.