Gebyr og betalingssatser 2018

Gebyrregulativ for 2018 ble vedtatt i Sel kommunestyre 11.12.17.