Skoleruta

Skoleruta i Sel følger skoleruta for den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdal, som vedtas av fylkesopplæringssjefen.

Skoleruta 2023-24

Skoleruta 2023-24
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 21.08.2023
Høstferie Uke 41: mandag 9.10.–fredag 13.10.2023
Fridag fredag 24.11.2023
Juleferie mandag 25.12.2023–tirsdag 02.01.2024
Fridag fredag 02.02.2024
Vinterferie Uke 9: mandag 26.02.–fredag 01.03.2024
Påskeferie mandag 25.03 –mandag 01.04.2024
Fridag onsdag 01.05 (offentlig høytidsdag)
Fridag torsdag 09.05.2024 (Kristi Himmelfartsdag)
Fridag fredag 10. 05.2024
Fridag fredag 17. 05.2024 (Grunnlovsdag)
Fridag mandag 20.05.2024 (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 21.06.2024

 

Skoleruta for 2024/25 og kalenderoppsett finner du på Innlandet fylkeskommune sine sider.