Skoleruta

Skoleruta i Sel følger skoleruta for den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdal, som vedtas av fylkesopplæringssjefen.

Skoleruta 2021-22

Skoleruta 2021-22
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 16.08.2021
Høstferie Uke 41: mandag 11.10.–fredag 15.10.2021
Fridag fredag 26.11.2021
Juleferie onsdag 22.12.2021–mandag 03.01.2022
Fridag fredag 28.01.2022
Vinterferie Uke 9: mandag 28.02.–fredag 04.03.2022
Påskeferie mandag 11.04 –mandag 18.04.2022
Fridag tirsdag 17. 05.2022 (Grunnlovsdag)
Fridag torsdag 26.05.2022 mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fridag mandag 06.06.2022 (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 17.06.2022