Skoleruta

Skoleruta i Sel følger skoleruta for den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdal, som vedtas av fylkesopplæringssjefen.

Skoleruta 2020-21
Skoleruta 2020-21
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 17.08.2020
Høstferie Uke 41: mandag 05.10.–fredag 09.10.2020
Fridag fredag 27.11.2020
Juleferie onsdag 23.12.2020–mandag 04.01.2021
Fridag fredag 29.01.2021
Vinterferie Uke 9: mandag 01.03.–fredag 05.03.2021
Påskeferie mandag 29.03.–mandag 05.04.2021
Fridag torsdag 13. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fridag mandag 17. mai (Grunnlovsdag)
Fridag mandag 24. mai (2. pinsedag)
Siste skoledag fredag 18.06.2021