Skoleruta

Skoleruta i Sel følger skoleruta for den videregående skolen i Nord-Gudbrandsdal, som vedtas av fylkesopplæringssjefen.

Skoleruta 2022-23

Skoleruta 2022-23
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 15.08.2022
Høstferie Uke 41: mandag 10.10.–fredag 14.10.2022
Fridag fredag 25.11.2022
Juleferie torsdag 22.12.2021–mandag 02.01.2023
Fridag fredag 03.02.2023
Vinterferie Uke 9: mandag 27.02.–fredag 03.03.2023
Påskeferie mandag 03.04 –mandag 10.04.2023
Fridag mandag 01. 05.2023
Fridag onsdag 17. 05.2023 (Grunnlovsdag)
Fridag torsdag 18.05.2023 (Kristi Himmelfartsdag)
Siste skoledag fredag 16.06.2023