Beredskap og sikkerhet

Adresse

Otta beredskapssenter, Selsvegen 10

Frå kl 08.00 -15.30: Sel kommune, sentralbord 617 00 700
Etter kl 15.30 - 08.00: Beredskapsvakt, 901 56 686 (ikke sms)

Sel Brann- og redningsvesen har døgnbemannet vakttelefon. Her treffer du vakthavende utrykningsleder.

Telefon: 414 09 071.

Alle henvendelser ved brann skal varsles til 110.