Sel brannvesen

Det ble i 2020 inngått midlertidig avtale med Vågå kommune om kjøp av ressurser knyttet til brannsjef og leder forebyggende avdeling. Ledelse for beredskap ivaretas gjennom konstituering av intern kompetanse. Det arbeides nå for at Sel brannvesen skal kunne møte forskriftsendringen som trer i kraft 1.3.2022 på en tilfredsstillende måte.

Kontakt

Kai Josten
Konstituert brannsjef
Mobil 909 54 809

Adresse

Selsvegen 10, 2670 Otta

Brannstasjoner:    

  • Stasjon O.1 - Otta
  • Stasjon O.2 - Heidal

Sel Brann- og redningsvesen har døgnbemannet vakttelefon. Her treffer du vakthavende utrykningsleder.

Telefon: 41 40 90 71

Alle henvendelser ved brann skal varsles til 110.

 Følg gjerne Sel brannvesen på Facebook