Skolefritidsordningen i Sel

Formål

SFO skal være et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Rektorene ved skolene har lederansvar og opptaksmyndighet. Den daglige driften styres av en daglig leder.

 

Opptak og oppsigelse

Det søkes plass på SFO for et skoleår av gangen. Hovedopptaket for kommende skoleår skjer etter søknad med frist 1. mars hvert år. Søkerne får skriftlig svar fra skolen barnet tilhører med mulighet for klage etter forvaltingslovens bestemmelser. Opptaksmyndighet for SFO er delegert til skolene (rektor).

Dersom det er ledige plasser er det er mulig å søke plass på SFO gjennom hele skoleåret. Kortere opphold, som enkelttimer/-dager, er mulig ved ledig kapasitet og avtales med den enkelte skole (rektor).

Søknad om SFO-plass skjer på kommunale skjema og leveres til skolen (rektor) der barnet hører hjemme. Skjemaene deles ut på skolene, kan hentes i servicebutikken til Sel kommune eller lastes ned fra hjemmesidene til den enkelte skole.

Barna skal som hovedregel gå på SFO i den skolekretsen det tilhører. Dersom det ikke er plass i egen skolekrets (for eksempel i skolens ferier), kan barnet få SFO-tilbud ved en av de andre skolene i kommunen.

Dersom det er flere søkere enn plasser på SFO, vil følgende barn bli prioritert:

  • Elever med særskilte behov (1. - 7. trinn)
  • Elever i lavere klassetrinn foran elever i høyere klassetrinn

Foresatte kan si opp SFO-plassen med 1 måneds oppsigelsestid. Dvs. oppsigelse som gjelder f.o.m. januar, må være levert før 1. desember. Oppsigelsen må være skriftlig og rettes til den enkelte skole (rektor). Det er ikke mulig å si opp plassen etter 1. mai. 

Kontakt

Bente Mona Krogsæter
Rektor - Otta skole
Telefon 61 23 55 42
Mobil 415 52 767
Sjur Arne Lindby
Rektor - Heidal skule
Telefon 61 21 07 85
Mobil 922 89 139
Merete Aas
Konstituert rektor - Sel skule
Telefon 61 70 08 81
Mobil 481 06 166

Opningstider

Heidal skule

Åpningstider SFO Heidal skule
Mandag - Fredag 07.00 - 08.00 14.00 - 16.30

 

Otta skole

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.45 13.30 - 16.30

 

Sel skule

Åpningstider SFO Sel skule
Mandag 07.30 - 08.00 14.00 - 16.15
Tirsdag 07.30 - 08.00 13.00 - 16.15
Onsdag Ikke åpen 11.00 - 16.15
Torsdag 07.00 - 08.00 14.00 - 16.15
Fredag 07.00 - 08.00 13.00 - 16.15