Priser SFO

Oppholdsbetaling på SFO følger det kommunale gebyrreglementet og justeres vanligvis av kommunestyret den 01.01 hvert år. Årsbetalingen på SFO tar utgangspunkt i 38 skoleuker og er fordelt jevnt ut på månedlige beløp.

Det blir gitt tre tilbud fordelt på tre betalingsgrupper for 2022:

Oppholdstid under 9 timer pr. uke: kr.  999,-
Oppholdstid fom. 9 tom. 15 timer pr. uke: kr. 1615,-
Fulltid, over 15 timer kr. 1615,- + (antall timer x 100 kr)

Fulltidspris tar utgangspunkt i maksimalt tilbud ved hver enkelt skole, slik at prisen regnes ut fra det totale timeantallet ved fulltid for hver enkelt skole. Det betyr at fulltidspris vil være forskjellig på skolene.

For 2022 vil fulltidspris være som følger:

Heidal skule Timer fulltid: 17,5 t Utregning: kr. 1615,- (+2,5 x 100 kr) Pris: kr. 1873,00
Otta skole Timer fulltid: 23,33 t Utregning: kr. 1615,- (+8,33 x 100 kr) Pris: kr. 2472,00

For oppholdstid 9-15 timer gjelder at de på venteliste til fast plass betaler prosentvis av brukt tid.

 

Søskenmoderasjon: 
30% for barn nr.2, øvrige barn 50%.

 

Kjøp av ekstra timer/dager:
Ekstra time kr. 123,-
Ekstra dag kr. 435,-

 

SFO Ferieåpen:
Pr. dag kr.   435,-
Pr. uke kr. 1750,-

 

 

Barnet blir påmeldt SFO-tilbudet før og/eller etter skoletid på ønskede dager. Ved utregning av antall timer telles hele åpningstiden (morgen eller ettermiddag). 

Betaling for ferieåpent SFO (for eksempel høst-, vinter- og sommerferie) er utenom den faste, månedlige betalingen. 

Betaling av fast plass på SFO skjer forskuddsvis og etter faktura tilsendt først i hver måned. Betaling av ekstraopphold, timer og/eller dager, skjer etterskuddsvis. 

Alle priser vedtatt i gebyrregulativ for 2022 av Sel kommunestyre 15.12.2021.

Kontakt

Bodil Fossen
Saksbehandler
Mobil 948 72 637