Kommunale kart og kartløsninger

Spørreundersøkelse: Bruker du kommunale kartløsninger?

Kartløsning, avansert (med plankart)

For reguleringsplaner, velg "Arealplaner"

Enkel kartløsning

Kommunekart for geodatasamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal er en komplett innsynsløsning for kart. Det er mulig å gjøre egne påtegningar av areal, lengder, figurer og tekst, utskrifter med og uten tegnforklaring, punkteksport til GPX-fil for bruk i egen GPS. Vidare er det detaljert informasjon om objekt i kartet som bygg, eiendommer, adresser og arealplaner.

OBS! Kommer du ikke inn på kartet første gang eller du kommer til MinID innlogging, velg å gå tilbake i nettleseren og prøv en gang til.

Slik finner du reguleringsplaner og arealplaner i kartløsningen

Kontakt

Grethe Enlid
Oppmålingsingeniør
Mobil 911 88 263