Postliste - Post/sak

Postlister og innsyn for Sel kommune (for all post f.o.m. 18.01.2021)

Eldre postlister og innsyn for Sel kommune (for post 01.01.06-01.01.2021)
 

Sel kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven med forskrift.

Unntatt fra postlista er dokumenter kodet med elevsak og personalsak, samt interne notater.

Vi gjør oppmerksom på at postlisten vises 2 virkedager etter journalføring.

Her finner du også sakslister og møteprotokoller fra kommunens politiske utvalg.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Forskrift om offentlege arkiv