Reguleringsplaner

I kartløsningen (Plankart) vår kan du finne hvilken reguleringsplan som gjelder din eiendom, samt alle gjeldende reguleringsplaner for Sel kommune.

Under Høringer/kunngjøringer finner du informasjon om planer som er under arbeid.

Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplaner styrer hvordan områder og eiendommer kan brukes. For eksempel om og hvor mye de kan bebygges. Reguleringsplanen består av  plankart  reguleringsbestemmelser, samt planbeskrivelse og nødvendige utredninger. Plankartet og reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende. Planbeskrivelsen beskriver formålet med planen, hvordan planen påvirker miljø og samfunn, og hvilke alternativer kommunen har vurdert. 

Det er ikke alle arealer i Sel kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder.

Kort brukerveiledning for plankartet:

(NB! Dette er en omfattande kartløsning og kan derfor ta en del tid å laste inn.)

OBS! Kommer du til MinID innlogging, trykk tilbake og prøv igjen.

  • Velg rett kommune (under Velg område)
  • I verktøymenyen over kartet, trykk på knapp «Oversiktskart» lengst til venstre for å zoome inn til Sel kommune.
  • Velg arealplaner under kommunelogoen oppe til venstre.
  • Du kan zoome inn ved enten å bruke hjulet på musa eller  å trykke på forstørrelsesglasset i verktøymenyen (tredje knapp fra venstre), trykk på knappen og trykk deretter i kartet der du vil zoome inn. Trykk flere ganger for å zoome mer. Trykk forstørrelsesglassknappen en gang til for å gå ut av zoom-modus.
  • Hold musepekeren over den reguleringsplanen du vil se og ventreklikk for å få opp planinformasjon i fanen til venstre.
  • I venstre meny står nå data for reguleringsplanen. Du kan laste ned detaljert arealplankart og reguleringsbestemmelser.

Plankart veiledning - Klikk for stort bilde