Åpningstider

SFO holder åpent gjennom hele skoleåret og følger den vedtatte skoleruta for Sel kommune. 

SFO ved den enkelte skole holder åpent før og etter skoletid. Start- og sluttidspunkt avgjøres lokalt på den enkelte skole innenfor en ytre tidsramme fra kl.07.00 til kl.16.30.

Se søknadsskjema og skolens egne sider for nærmere informasjon om åpningstider ved den enkelte skole.

Gjeldende års skolerute ligger til grunn for tilbudet som blir gitt, og er stengt i skolenes høst- og vinterferier. SFO er stengt i juli. Forutsetning for ferieåpen SFO er et minimumsantall påmeldte barn på fem elever. Dersom en skole ikke har tilstrekkelig antall barn til å holde ferieåpent, kan disse barna få tilbud om SFO på en annen skole i kommunen eller i en barnehage.

Grunnet kompetanseheving i personalgruppa, kan SFO stenges på skolens planleggingsdager.

Heidal skule

Åpningstider SFO Heidal skule
Mandag - Fredag 07.00 - 08.00 14.00 - 16.30

 

Otta skole

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.45 13.30 - 16.30