Åpningstider

SFO holder åpent gjennom hele skoleåret og følger den vedtatte skoleruta for Sel kommune. Åpent SFO forutsetter en påmelding på minimum 5 elever pr. dag.

SFO ved den enkelte skole holder åpent før og etter skoletid dersom det er tilstrekkelig påmelding. Start- og sluttidspunkt bestemmes lokalt på den enkelte skole innenfor en ytre tidsramme fra kl.07:00 til kl.16:30.

SFO er stengt etter skoletid en dag i oktober og mars, grunnet kompetansetiltak. Se gjeldende skolerute.

SFO kan være åpen i skolens høst- og vinterferie, samt en periode rett etter skoleslutt i juni og før skolestart i august. Gjeldende års skolerute ligger til grunn for tilbudet som blir gitt. SFO er stengt i perioden mellom sommeråpent SFO etter skoleslutt i juni og sommeråpen SFO før skolestart i august.

SFO kan stenges på skolens planleggingsdager.

Åpningstider SFO Heidal skule

Åpningstider SFO Heidal skule
Ukedager Morgen Ettermiddag
Mandag - Fredag Kl. 07.00 - 08.00 Kl. 14.00 - 16.30

 

Åpningstider SFO Otta skole

Åpningstider SFO Otta skole
Ukedager Morgen Ettermiddag
Mandag - Fredag Kl. 07.00 - 08.30 Kl. 13.30 - 16.30