Søknadsskjema SFO

Søknad på ordinær SFO-plass skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole. (Velg Logg inn med ID-porten).

 

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.  

Det kan utover dette søkes om plass gjennom hele året. Plasser vil bli tildelt dersom det er ledig kapasitet. Det søkes plass på SFO for ett skoleår av gangen. Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser.

Ved spørsmål, ta kontakt med skolene:

Otta skole: tlf. 918 99 903
Heidal skule: tlf. 917 19 008

I Visma Flyt Skole kan du søke nytt opphold eller endre eksisterende opphold. Sett startdato til 21.08.2023 for skoleåret 2023/2024.

Du finner søknadsside ved å klikke her.

For å kunne logge deg på, må du bruke BankID, BankID på mobil eller MinID.

 

.