Otta beredskapssenter

3.september 2014 ble Otta beredskapssenter offisielt åpnet av Statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

I vårt nye beredskapssenter er brann, ambulanse og Sivilforsvarets distriktslager i Gudbrandsdalen samlokalisert. Senteret ligger i umiddelbar nærhet av landingsplassen for luftambulansen på Otta, politiet, legevakt og lokal medisinsk senter. 

Statssekretær Hans J. Røsjorde, Justis- og beredskapsdepartementet, sto for den offisielle åpninga. I tillegg deltok fylkesmannen i Oppland og beredskapssjef, sykehuset Innlandet, politi, sivilforsvaret, røde kors, heimevernet, sanitetsforeningen, nabokommuner og venneforeningen for ambulansen. I etterkant av den offisielle åpningen ble det gjennomført et miniseminar om beredskap på Otta hotell. 

Det ble en strålende dag med mange lovord om de flotte lokalene, og om den viktige funksjonen beredskapssenteret har for Sel kommune og regionens beredskapsarbeid.

Oppstart med garasjeanlegg Otta Røde Kors

Mandag 8. mai 2017 starta forberedelsane og grunnarbeida ifm bygginga av nye lokaler til Otta Røde Kors.  

Tinde Bolig er hovedentreprenør, og skal stå for bygginga.

Det nye bygget består av ein lagerhall med 3 løp, der kjøretøy og hengere skal stå. I tillegg renoveres delar av garasjeanlegget, som gir plass til eit mindre utstyrslager, varmt lager og kontor.

Planen er at sjølve bygget er ferdig i slutten av juli, og Otta Beredskapsenter vil då være eit framtidsretta og heilhetlig senter for offentlige og frivillige organisasjoner i Sel kommune.

Adresse

Otta beredskapssenter, Selsvegen 10

Frå kl 08.00 -15.30: Sel kommune, sentralbord 617 00 700
Etter kl 15.30 - 08.00: Beredskapsvakt, 901 56 686 (ikke sms)

Sel Brann- og redningsvesen har døgnbemannet vakttelefon. Her treffer du vakthavende utrykningsleder.

Telefon: 414 09 071.

Alle henvendelser ved brann skal varsles til 110.