Informasjon om flyving med drone over Otta sentrum

I forbindelse med planlegging av helhetlig flomsikring av Otta sentrum vil NVE fly med drone over sentrumsområdene onsdag 16. november, så lenge været tillater det. Dronen samler inn terrengdata som skal brukes i den videre planleggingen av sikringsanlegget, og flyvingen vil pågå det meste av dagen. Området som skal dekkes med drone er vist på vedlagt kart, og strekker seg til midt ut i elvene. Vi håper på forståelse for eventuelle forstyrrelser det kan medføre.

Kart over dronekjøring 16.11.2022 - Klikk for stort bildeFlomsikring Otta sentrum – Område for droneflyvning november 2022