Smittevern

Kommunen har mange oppgaver innenfor smittevern. Ansvar og oppgaver er definert i smittevernloven og en rekke forskrifter.

Disse sidene omhandler de mest sentrale oppgaver kommunen har innenfor smittevern inkludert generelt smittevern i befolkningen og i helseinstitusjoner, forebygging av legionella, håndtering av smittefarlig avfall og skadedyrbekjempelse. I tillegg finner du smittevernplanverk og prosedyrer (inkludert infeksjonskontrollprogram) for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Lenke til folkehelseinstituttetes side smittevernvakt for helsepersonell: Beredskapstelefoner folkehelseinstituttet

Kontakt

Smittevern Sel kommune