Smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste

Alt smittefarlig avfall som oppstår i helsetjenesten og dyrehelsetjenesten omfattes av forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.  Både primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og annen medisisinsk virksomhet defineres som helsetjeneste.

Mattilsynet fører tilsyn med at dyrehelsetjenesten overholder bestemmelsene i forskriften.

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med helsetjenesten.

Som en del av sitt arbeid med miljørettet helsevern fører kommunen tilsyn med smittefarlig avfall fra det oppstår i helsetjenesten og frem til det er ferdig behandlet.

Avfall som kan være smittefarlig

  • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende)
  • Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester
  • Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer
  • Avfall fra luftsmitteisolater

Krav som defineres i forskriften

  • Forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport
  • Leveringsplikt
  • Behandling av smittefarlig avfall
  • Emballering og merking
  • Dokumentasjon / skriftlige rutiner - internkontroll

Lovgrunnlag

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.


Nyttig informasjon

Avfall - informasjon fra folkehelseinstituttet