Smittevern i barnehager og skoler

Barnehager og skoler skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. På denne siden finnes lenker til generell informasjon om smittevern i tillegg til informasjonsskriv utarbeidet i Nord-Gudbrandsdal.

Informasjon utarbeidet i Nord-Gudbrandsdal

 

Smittevern generelt

Barnehager og smittevern, Smittvernboka, Folkehelseinstituttet.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler