Skadedyrbekjempelse

I forskrift om skadedyrbekjempelse defineres skadedyr som pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak.

Denne siden omhandler kommunens ansvar i henhold til forskriften.  

Kommunens ansvar

  • Gi pålegg om iverksettelse av tiltak for å forebgygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr
  • Gi pålegg om iverksettelse av tiltak for å utrydde forekomst av skadedyr
  • Fatte hastevedtak (ved kommunelegen)
  • Motta melding før og etter bruk av kjemiske midler som er merket med faresymbol  og farebetgenelse giftig og meget giftig
  • Føre systematisk tilsyn med at forskrift om skadedyrbekjempelse overholdes    

Lovgrunnlag

Forskrift om skadedyrbekjempelse


Nyttig informasjon

Skadedyr informasjon fra folkehelseinstituttet

Veggdyr. Informasjon og råd til overnattingssteder

Veileder om kjøp av skadedyrbekjempelse