Utredningsarbeid igangsatt for fremtidig barnehagestruktur, ny Otta skole og hall

Kommunedirektør har igangsatt utredningsarbeidet i forhold til fremtidig barnehagestruktur i Sel Kommune. 
Bygging av ny Otta skole 1-7 på Nyhusom og hall inngår også i utredningsarbeidet.

Utredning ny Otta skole 1-7 Nyhusom av Norconsult (PDF, 3 MB), presentert i kommunestyret 11.05.20.

Areal og kapasitetsanalyse eksisterende barnehager (PDF, 4 MB), presentert i kommunestyret 11.05.20.

Utredningsgruppa barnehage og skole hadde møte 30. april. Her finner du presentasjon fra møtet (PDF, 523 kB).

Oppdraget er beskrevet i kommunestyrets mandat vedtatt i Kommunestyret 10.02.2020 på bakgrunn av Kommunestyrets sak 117/19 a 12.12.2019.

Avrop/bestilling til konsulenttjenester i henhold til mandat, Utredning Skole og Barnehage 2020 (PDF, 982 kB)

Oppdraget er igangsatt gjennom bruk av eksterne konsulenter som Sel Kommune har gjennom rammeavtale. 
Arbeidet vil etter inngått avtale og plan være ferdigstilt og overlevert Kommunestyret Juni 2020.

Tidslinje
24.2 – rapportering  FM10.3
11.3 – rapportering KS 30.3
31.3 – møte i utredningsgruppa
16.4 – rapportering 28.4 FM
30.4 – rapportering KS 11.5
22.5 – rapport fra Norconsult
25.5 – Gjennomgang av rapporten fra Norconsult
26.5 – rapportering FM 26.5
28.5 – sakskriving til KS
29.5 – møtebok ut til KS 8.6
  8.6 – behandling av prinsippsak og vegen videre
  8.6-14.6 – høringsrunde