Utredningsarbeid igangsatt for fremtidig barnehagestruktur, ny Otta skole og hall

Kommunedirektør igangsatte våren 2020 utredningsarbeidet i forhold til fremtidig barnehagestruktur i Sel Kommune. 
Bygging av ny Otta skole 1-7 på Nyhusom og hall inngår også i utredningsarbeidet.

Lokal høring - Utredning Otta skole 1-7 med hall og barnehagestruktur i Otta krets

Høringsfristen var 16.6.2020.

Saksutredning - Utredning av Otta skole 1-7 på Nyhusom m/hall og barnehagestruktur for sentrumsområdet (PDF, 3 MB)

Utredningsrapporter fra Norconsult
Tittel Publisert Type
INGEO-01. Skredfarevurdering Nyhusom barneskole

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned INGEO-01. Skredfarevurdering Nyhusom barneskole.pdf
Tomteforutsetninger for barnehagestruktur i Sel 2020

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tomteforutsetninger for barnehagestruktur i Sel 2020.pdf
Vedlegg Overslagsberegninger

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Overslagsberegninger.pdf
Ny hall på Otta, mulighetsstudie

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ny hall på Otta, mulighetsstudie.pdf
Infrastruktur grunn

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Infrastruktur grunn.pdf
Visjonsskisser 7m Takhøyde

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Visjonsskisser 7m Takhøyde.pdf
Visjonsskisser 9m fri takhøyde

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Visjonsskisser 9m fri takhøyde.pdf
Ny Otta skole 1-7 Nyhusom

27.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ny Otta skole 1-7 Nyhusom.pdf
Vedlegg Forlengelse av GS-bru ved Nyhusom skole

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Forlengelse av GS-bru ved Nyhusom skole.pdf
Vedlegg Oversiktstegning eksisterende bru

28.05.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg Oversiktstegning eksisterende bru.PDF
Areal- og kapasitetsvurdering

29.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Areal- og kapasitetsvurdering_bhg_VJ04.pdf
Barnehage notat_muligheter og kostnader for midlertidig drift

02.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Barnehage notat_muligheter og kostnader for midlertidig drift.pdf

 

Budsjett og okonomiplanarbeid oppvekst 2020-2023 (formannskapet 17.9.2019)

Utredning ny Otta skole 1-7 Nyhusom av Norconsult (PDF, 3 MB), presentert i kommunestyret 11.05.20.

Areal og kapasitetsanalyse eksisterende barnehager (PDF, 4 MB), presentert i kommunestyret 11.05.20.

Utredningsgruppa barnehage og skole hadde møte 30. april. Her finner du presentasjon fra møtet (PDF, 523 kB).

Oppdraget er beskrevet i kommunestyrets mandat vedtatt i Kommunestyret 10.02.2020 på bakgrunn av Kommunestyrets sak 117/19 a 12.12.2019.

Avrop/bestilling til konsulenttjenester i henhold til mandat, Utredning Skole og Barnehage 2020 (PDF, 982 kB)

Oppdraget er igangsatt gjennom bruk av eksterne konsulenter som Sel Kommune har gjennom rammeavtale. 
Arbeidet vil etter inngått avtale og plan være ferdigstilt og overlevert Kommunestyret Juni 2020.

Tidslinje
24.2 – Rapportering FM10.3
11.3 – Rapportering KS 30.3
31.3 – Statusmøte i utredningsgruppa
16.4 – Rapportering 28.4 FM
30.4 – Rapportering KS 11.5, må se om vi finner ny dato til dette møtet pga planleggingsdag
22.5 – Rapport fra Norconsult, rapporten sendes til alle i Utredningsgruppa 
25.5 – Gjennomgang av rapporten fra Norconsult
26.5 – Rapportering FM 26.5)
29.5 – Sakskriving til KS
22.6 – Behandling av prinsippsak og vegen videre

 

Utredningsrapport oppvekst 2017