Søknadsskjema - oversikt

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2022/23 skal skje via Foresattportalen. Det kan søkes om reduksjon på en eller begge ordninger i Foresattportalen om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid