Søk barnehageplass

Fra og med august 2019 har Sel kommune innført en ny søknadsportal for alle som skal søke barnehageplass (Visma Flyt Barnehage). Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage.

For å søke logger du inn i nettstedet Visma Flyt Barnehage. (Velg Logg inn med ID-porten).

Fristen for hovedopptaket er passert (1. mars 2019), men du kan fortsatt søke om plass inneværende barnehageår.

For å kunne logge deg på, må du bruke BankID, BankID på mobil eller MinID.

Treng du hjelp til utfylling av skjema? Kontakt kommunen: +4794872637 eller bodil.fossen@sel.kommune.no.

 

 

§ 12 a.Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 

Kontakt

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef
Mobil 917 23 364