Søk barnehageplass

 

Søknadsfristen for alle er 01.03.2020.

De som allerede har barnehageplass og ønsker å endre dager i samme barnehage har også søknadsfrist 01.03.20

De som allerede har en søknad liggende inne som er aktuell trenger ikke søke på nytt. 
 

Fra og med august 2019 har Sel kommune innført en ny søknadsportal for alle som skal søke barnehageplass (Visma Flyt Barnehage). Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage.

For å søke logger du inn i nettstedet Visma Flyt Barnehage. (Velg Logg inn med ID-porten).

Fristen for hovedopptaket er passert (1. mars 2020), men du kan fortsatt søke om plass inneværende barnehageår.

For å kunne logge deg på, må du bruke BankID, BankID på mobil eller MinID.

Treng du hjelp til utfylling av skjema? Kontakt kommunen: 94872637 eller bodil.fossen@sel.kommune.no.

 

 

§ 12 a.Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 

Kontakt

Bodil Fossen
Saksbehandler
Mobil 948 72 637
Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef
Mobil 917 23 364