Søk barnehageplass

Barnehageåret 2018/2019 - oppstart fra august 2018

Søknadsfrist 1. februar:
for barn som allerede har plass og ønsker å endre antall dager eller andre dager i samme barnehage. Søknadsskjema for 2018/2019

Søknadsfrist 1. mars:
For nye søkere og de som søker om plass i annen barnehage. Søknadsskjema for 2018/2019

For søknad om barnehageplass inneværende år 2017/18, skal dette skjemaet benyttes.

Hovedferien, d.v.s 3 uker sammenhengende ferie, skal varsles så fort som råd den enkelte barnehage, senest innen 15.april. Benytt dette søknadsskjemaet.

Kontakt

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef - oppvekst og skole
Mobil 917 23 364