Søk barnehageplass

Barnehageåret 2018/2019 - oppstart fra august 2018

Søknad om barnehageplass inneværende år 2018/19:

Søknadsskjema for 2018/2019

Kontakt

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef - oppvekst og skole
Mobil 917 23 364