Innsynsbegjæring

Innsynsbegjæring for Sel kommune

Jeg ber med dette om bekreftelse på at dere har personopplysninger om meg i deres datasystemer eller registre. Om det er tilfellet, ber jeg om innsyn i opplysningene etter personvernforordningen artikkel 15.

Her finner du rettigheter og plikter i forbindelse med innsyn.

Personopplysningsloven med personvernforordningen forvaltes av Datatilsynet. Mer informasjon, veiledning og regelverk finnes på www.datatilsynet.no.

 

1. Hva kreves det innsyn i?

 

 

2. Navn og kontaktopplysninger

 

Felt merket med * må fylles ut