Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Nyheter

Tilbud til pårørende til personer med demens

31.07.14

Sel demensforening setter høsten 2014 i gang med Pårørendeskole. Dette er et tilbud til deg som er pårørende til personer med kognitiv svikt/demenssykdom. Kurset vil foregå på Frivilligsentralen hver torsdagkveld i oktober. Opplegget er et samarbeid med Sykehuset Innlandet og Sel kommune. Påmelding innen 19. september. Du kan melde deg på her. 

Kommuneplan for Sel kommune 2014 - 2025

29.07.14

Vi minner om utvida høringsfrist som er satt til 1. september. Planutkastet omfatter hele kommunen og inneholder forslag til nye boligområder, områder for  fritidsbebyggelse, nye råstoffområder, områder for fritids- og turistformål og næringsareal, areal for kirkegårdsutvidelse og parkeringsplass og ny gravlund med mer. Utkastet inneholder også forslag til nye planbestemmelser. Her kan du lese hele plandokumentet.

Bruddet på hovedvannledningen i Verkensbakkein er avdekt

25.07.14

Deler er bestilt og det er rekvirert budbil fra Oslo til å frakte disse oppover. Det antas at alle har fått vannet til fredag morgen. Ledningen blir trykksatt igjen uten forvarsel. Bak kommunelageret er det tappepunkt for de som trenger vann inntil hovedvannledningen er reparert. Med hilsen Sel kommune teknisk drift.


Chat med oss