Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Nyheter

Bruddet på stikkledningen i Ola Dahls gate er reparert

01.10.14

Bruddet på stikkledningen i Ola Dahls gate er reparert og hovedvannledningen er trykksatt igjen. I løpet av kort tid vil trykket være tilnærmet normalt. Ved dårlig trykk, sjekk siler i kraner og rens disse om nødvendig. Med hilsen Sel kommune Teknisk drift.

Trekning_kommunequiz_martna2014

Vinnere av kommunequiz på Ottamartnan

29.09.14

Vi GRATULERER Torill Sperre og Bård Hasz som vinnere av vår kommunequiz under Ottamartnan! Det var i alt ca 350 personer som svarte på konkurransen og vinnerskjemaet ble trekt ut blant alle som deltok.

Høringsuttalelser til:

Trafikksikkerhetsplanen - handlingsplanen

19.09.14

Handlingsplanen til Sel kommune sin trafikksikkerhetsplan skal rulleres årlig. Det er derfor satt en frist til 5.10.14 for å komme med innspill til handlingsplanen. Planen skal opp til behandling i trafikksikkerhetsutvalget - før den legges fram til politisk behandling i driftsutvalg og kommunestyre. Selve trafikksikkerhetsplanen rulleres hvert 4. år Her kan du se hele trafikksikkerhetsplanen - (handlingsplanen er fra side 9 i dokumentet)


Chat med oss