Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Nyheter

Bruddet på hovedvannledningen i Verkensbakkein er avdekt

25.07.14

Deler er bestilt og det er rekvirert budbil fra Oslo til å frakte disse oppover. Det antas at alle har fått vannet til fredag morgen. Ledningen blir trykksatt igjen uten forvarsel. Bak kommunelageret er det tappepunkt for de som trenger vann inntil hovedvannledningen er reparert. Med hilsen Sel kommune teknisk drift.

Gjengroing på Mysusæter

24.07.14

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter. Her er kommunen eier av en utmarksteig mellom Ula elv og Berget. Sel kommune vil utfordre alle hytteeiere i området til å bidra til at skogen tynnes ut på kommunens eiendom. Alle som ønsker å hogge egen ved kan ta kontakt med Sel kommune ved Per Arvid Bragelien, tlf 900 50 899.

Vannlekkasje i Verkensbakkein

24.07.14

Det er påvist vannlekkasje i Verkensbakkein og maskinentreprenør er rekvirert. Arbeidet med å reparere bruddet starter umiddelbart. Vi oppfordrer abonnenter om å fylle vann i kanner og lignende inntil videre. Oppdatering kommer senere. Dette melder Sel kommune, teksnisk drift.


Chat med oss