Bygge og bo i Sel

Foto: Yury Rogachev

Sel kommune har boligtomter i alle deler av kommunen, gode muligheter for et variert friluftsliv, et bredt kulturtilbud med aktive lag og organisasjoner, et variert arbeidsmarked og et bredt tilbud innen varehandel.

Otta er kommunesenteret i Sel og regionsenter for Nord-Gudbrandsdalen. Otta har bystatus med et lite, intimt sentrum og benevnes som "Byen ved Rondane". 

Heidal er kjent for sine mange freda og verneverdige gårdsanlegg, dyktige håndverkere, sitt flotte kulturlandskap og ulike typer elvesport i Sjoa elv. Sjoa er et lite lokalsamfunn sør for Otta med et aktivt foreningsliv og et barnevennlig boligfelt. Lengst nord i kommunen ligger bygda Sel, som har gitt kommunen navnet.

Selsbygda er kanskje mest kjent for at nobelprisvinneren Sigrid Undset la store deler av handlinga i romantrilogien Kristin Lavransdatter hit.