Ledige stillinger i Sel

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Programleder i Omstillingskommune Sel, 100% stilling

Søknadsfrist: 20.02.2021

Søknadsfrist 01.03.2021

Sel kommune er godkjent lærebedrift for i alt 7 ulike fag; byggdrifterfaget, barne- og ungdomsarbeider, helsefag, renhold, feier, ikt og institusjonskokk. Vi har som mål at vi skal ha 12 løpende lærekontrakter i 2021.
Om du blir lærling hos oss, vil du få veiledning og oppfølging av kompetente fagfolk som har lang erfaring. Vi er en stor og profesjonell arbeidsgiver, og har lang tradisjon for å utdanne lærlinger, og som lærling hos oss vil du få innblikk i mange ulike virksomheter. Søk da vel!