Ledige stillinger i Sel

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Søknadsfrist: 19.08.2019

Søknadsfrist: 19.08.2019

Søknadsfrist 30.08.2019

 

Hei, har du lyst til å bli lærling i Sel kommune?

Søknadsfrist: 22.07.2019

Vi har ledig en 100 % prosjektstilling som helsesykepleier med inntil ett års varighet.