Ledige stillinger i Sel

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Søknadsfrist: 28.03.2019

 

 

Søknadsfrist: 28.03.2019

Vil du være med å bygge framtidas Selsamfunn? – Sel kommune er inne i en ambisiøs utbyggingsperiode med store investeringer innenfor bygg og anlegg.

Søknadsfrist: 01.04.2019

 

Søknadsfrist: 22.03.2019