Ledige stillinger i Sel

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Søknadsfrist: 31.05.2019

Den Norske Fjellskolen Rondeheim ligger på Høvringen – ved foten til Rondane nasjonalpark. Leirskolen ble etablert i 1957 og er den første faste leirskolen i Norge. Gjennom opphold på leirskolen ønsker vi at elevene skal oppleve mest mulig av det naturen og omgivelsene har å tilby – gjennom vinter, vår og høst.

Søknadsfrist: 30.05.2019 . Lyst på ny og spennende stilling? Vi har ledig 100% fast stilling som Ikt driftskonsulent. NB. Bruk søknadsskjema til Sel kommune i lenke nederst på siden.