Ledige stillinger i Sel

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Våre verdier er SEL: Samhandling – Entusiasme – Likeverd.

Søknadsfrist: 31.05.2020

Sel kommune trenger ferievikarer ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS), sengeavdelingen

 

Søknadsfrist: 20.06.2020

Sel kommune og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) søker fastlege og tilsynslege .

Søknadsfrist: 31.05.2020