Ledige stillinger i Sel

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta har bystatus og er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane.

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommunen er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen står fremfor spennende utviklingsoppgaver som E6 utbygging, kraftutbygging, kommunereform og videreutvikling av Otta som regionsenter.

Søknadsfrist: 22.04.2018

Ved det nyetablerte innkjøpskontoret i Nord-Gudbrandsdalen er det ledig 100 % fast stilling som innkjøpskonsulent.  Innkjøpsfunksjonen er eit samarbeid mellom kommunane Vågå, Lom, Skjåk, Sel, Dovre og Lesja, og er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid. Tenestestad vil for tida være underlagt Vågå kommune som vertskommune.

 

Stillinga som innkjøpskonsulent vil gi utfordrande oppgåver innafor eit kontor og fag i utvikling. Vi søkjer difor ein person som kan bidra til å utvikle innkjøpskontoret og regionens e-handelsløysing vidare.

Søknadsfrist: 27.04.2018

Sel kommune har tilbud om sommerjobb for ungdom mellom 16 og 18 år og som er bosatt i kommunen. Utvelgelsen skjer ved loddtrekning.