Ledige stillinger i Sel

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta har bystatus og er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane.

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommunen er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen står fremfor spennende utviklingsoppgaver som E6 utbygging, kraftutbygging, kommunereform og videreutvikling av Otta som regionsenter.

Søknadsfrist: 19.01.2018

Søknadsfrist: 19.01.2018

 

Ved Kommunal Eiendom er det ledig stilling som prosjektleder.

 

Søknadsfrist: 19.01.2018

Som virksomhetsleder for plan og teknisk vil du ha et overordnet lederansvar for områder som vei, vann og avløp (VA), renovasjon, plan og byggesak, reguleringsplaner, arealplanlegging, miljø, brann og feievesen, sivilt beredskap og grøntanlegg. Virksomhetsleder rapporterer til kommunalsjef for plan, teknikk og eiendom.

 

RegionData er et interkommunalt IKT-samarbeid etablert i 2004 heleid av kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja.  RegionData administrerer en felles serverfarm som distribuerer kommunale fagsystemer via en terminalserverplattform. RegionData har besluttet å etablere egendrift av sine IT-løsninger i en egen driftsavdeling fra 1. juni 2018. På vegne av eierkommunene  har Sel Kommune fått i oppdrag å etablere RegionData sin IKT-driftsavdeling. Eierkommunene har lokale IT-avdelinger som også omfatter IKT-lærlinger.

Søknadsfrist: 18.01.2018

 

I forbindelse med oppstart av IKT-driftsavdeling er det ledig tre faste stillinger som IKT-driftskonsulenter.