Vikarer på tilkalling i barnehagene i Sel barnehageåret 2023/2024

Søknadsfrist: fortløpende og innen 15.06.2024

"Til barns beste gjennom samhandling, entusiasme og likeverd."

Sel kommunes overordna mål er å skape et samfunn der det er rom for å vokse, muligheter for å jobbe og frihet til å leve. Barnehagene arbeider for at ansatte sammen med barn, elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.
 
Kvalitetsplan for barnehage:
https://www.sel.kommune.no/_f/p7/iaea203c3-7e2a-4d59-9943-135884b39474/kvalitetsplan-for-selbarnehagene-revidert-280820.pdf

 

St.id. 551

Vikarer på tilkalling i barnehagene i Sel barnehageåret 2023/2024.

Sel kommune trenger flere vikarer i barnehagene:

Hvem kan søke?

Vi søker deg som er barnehagelærer, fagarbeider, student, assistent eller har relevant utdanning eller erfaring i arbeid med barn og unge.

Vi søker deg som kan jobbe fulltid, deltid og deg som bare ønsker å være tilkallingsvikar. Ansettelser skjer fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen med å søke. Du vil bli kontaktet av en barnehage som har behov for vikar. Fortrinnsvis blir du ansatt på én arbeidsplass. Ved noen vikskomheter er det behov for vikarer ut barnehageåret. Dersom du ønsker å kun være tilkallingsvikar, er det mulig å melde seg til det. Ved søknad på stillingene, blir du bedt om å oppgi hvorvidt du har relevant utdanning. Er det andre ting du ønsker å informere om, for eksempel dersom du ønsker å jobbe i bestemt(e) virksomheter, ber vi deg også skrive inn dette når du søker. Politiattest må leveres før tiltredelse i stilling, men merk at du ikke kan søke om politiattest før du har bekreftelse fra en arbeidsgiver om at du er tilbudt en stilling.

Ved spørsmål: Reidun Aasgaard 97605714 el. Mona Grethe Hosarøygard 90015265.

 

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakt

Reidun Aasgaard
Virksomhetsleder Otta barnehage
Mobil 976 05 714
Mona Grethe Hosarøygard
Virksomhetsleder
Mobil 900 15 265