Elektronisk søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger i Sel kommune

 

Her finner du veileder til å bruke elektronisk søknadsskjema for stillinger (kommer...)


Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Publikums-PC:

Sel rådhus har en PC som er beregnet på publikum. Denne er primært tenkt til de som ønsker å søke jobber elektronisk. Pc'en er plassert i servicesenteret, og det er mulig å få hjelp til å søke på jobber eller finne annen informasjon på Internett.

Det er svært effektivt for kommunen at jobbsøkere bruker det elektroniske systemet.

Dersom man logger seg inn kan man også lagre CV og annen informasjon, slik at man slipper å fylle ut alt en gang til ved eventuelle andre jobbsøknader.

Det er selvsagt også mulig å få hjelp til jobbsøknadene dersom man kommer til Sel rådhus.

Man trenger ikke å ha e-post adresse for å bruke elektroniske søknadsskjema, det er nok å legge til test@test.no eller en annen fiktiv adresse.

Om stillingssøknader til Sel kommune:

Prøvetiden er 6 måneder. Det tas forbehold om endring i organisering og oppgaver.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Mottatte kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

 

E-post til Sel kommune: postmottak@sel.kommune.no