Ledige interne stillinger

I Sel kommune skal, som hovedregel, alle stillinger lyses ut internt før en ekstern utlysning. Dette skal ivareta våre ansatte når det gjelder følgende:

  1. Omplassering av arbeidstakere som ellers kan bli oppsagt på grunn av virksomhetens forhold og syke arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
  2. Fortrinnsberettigede – finnes det noen som er kvalifisert for den ledige stillingen?

For å kunne søke på interne stillinger må du i utgangspunktet ha et fast forpliktende arbeidsforhold i Sel kommune.

En fullstendig opplisting av hvem som har fortrinnsrett og tilgang til å søke interne stillinger, finnes i Sel kommunes personalhåndbok § 2.11.
 

Artikkelliste