Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 vedtatt

Kommunestyret behandlet i sak 69/18 «Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030» i møte den 10.12.18. Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter overordna mål og strategier for lokal samfunnsutvikling de neste 12 årene.  Planen utgjør sammen med arealdelen det overordna, strategiske planverktøyet for kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel - Kommunestyrets vedtak 10.12.18 (PDF, 2 MB)

 

Særutskrift - kommunestyrets behandling 10.12.18 (PDF, 461 kB)

Artikkelliste