Barnehager og skoler

Barnehager og skoler har stor betydning for folkehelsen til fremtidige generasjoner.

Kommunen har en rekke oppgaver innenfor miljørettet helsvern i alle barnehager og skoler.