Godkjenning og tilsyn barnehager

Barnehager skal i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler være godkjent av kommunen. Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheter. Det ble utarbeidet ny veileder til forskriften i 2014 - miljø og helse i barnehagen.

På denne siden finnes lenker til veiledere, maler for brev og skjema som kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal ved tilsyn og godkjenning barnehager.

Word dokumentene er også lagt ut på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt/Miljørettet helsevern-folkehelse/Barnehager".

Lenker til lovgrunnlag og annen aktuell informasjon finnes bl.a. i veileder og skjema.