Tomter Skåråjordet

Skåråjordet ligger på Sel, ca 10 km fra Otta sentrum. Boligfeltet har nærhet til skole, barnehage og butikk og kun 10 minutter til fjellområdet Høvringen.

Kartutsnitt av Skåråjordet
På kartutsnittet nedenfor ser du hvor de ledige tomtene er lokalisert.
Ledige tomter er merket med rød prikk.PDF-format av kartutsnitt: 
Her kan du laste ned oversiktskart for Skåråjordet i PDF-format: Skåråjordet (PDF, 901 kB)

Her kan du se prisene på de kommunale boligtomtene