Prisliste for boligtomter i kommunale boligfelt

 
Boligfelt Pris på tomt
Bjølstadmo II kr 111.053
Harildstadmoen kr 111.053   *1)
Slettmorken kr 2 000   *2)
Sjoa kr 59.472
Sandbumoen kr 59.472
Sandbumoen nord kr 280.000  *3)
Strand kr 76.997
Skåråjordet kr 18.750  *4)
Sandbumoen (1 tomt) på forespørsel
Dahle på forespørsel

 

  • Prisene er indeksregulert i mai 2015
  • Alle prisene er inkludert tomtegrunn, og opparbeidelseskostnader
  • Tilknytningsavgift, og gebyrer i forbindelse med kart- og delingsforretning kommer i tillegg til oppgitte priser
  • Anleggsbidrag fra lokale nettselskaper kan komme i tillegg til oppgitte priser
  • 1) Harilstadmoen: tomter med utnyttelsesgrad 30 % prises med 20 kr/m2 utover 1000 m2
  • Prisen her indeksreguleres som andre.
  • 2) Pris fastsatt av K-styret, kan ikke indeksreguleres
  • 3) Politisk vedtak på endring/reduksjon fra opprinnelig pris kr 310.000
  • 4) Pris fastsatt av formannskapet i 2004, kan ikke indeksreguleres
  • Prisene kan endres uavhengig av indeks basert på en vurdering av markedsverdi

 
 

Kontakt

Jon Leirflaten
Prosjektleder
Mobil 480 55 195