Søknadsfrister for tilskudd til kulturformål, forsamlingshus, idrett og løypekjøring

Her er en oversikt over søknadsfrister for tilskudd til kulturformål, idrettsformål, forsamlingshus og løypekjøring. Første søknadsfrist er 1.4. tilskudd til kulturformål (drift og prosjektstøtte).

Kulturformål - søknadsfrist 01.04.

Lag og organisasjoner og privatpersoner kan søke.  Søknadsfrist 01.04. (drift og prosjekt) og 01.10. (kun prosjekt)

Forsamlingshus - søknadsfrist 01.05.

Idrettsformål - søknadsfrist 15.05.

Løypekjøring - søknadsfrist 01.11.

Lag og organisasjoner og privatpersoner kan søke. 

Søknadsskjema finner du her

 

Tilskuddsportalen

Sel kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og vi tilbyr lag og organisasjoner gratis bruk. I denne portalen kan dere søke om ulike prosjekttilskudd. Les mer om Tilskuddsportalen og hvordan du bruker den.