Kulturmidler og Tilskuddsportalen

Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kultur- og idrettsformål og forsamlingshus. For de som ikke har fått avholdt årsmøte pga smittesituasjonen, godtas styrets forslag til budsjett og årsmelding. Nytt i år er at søknader til kultur- og idrettsformål skal leveres elektronisk, og skal bruke skjema "Kulturformål - søknad om tilskudd". For tilskudd til forsamlingshus, bruk skjema i lenken nedenfor.

Tilskudd til kulturformål - søk her
Retningslinjene ligger under "mer informasjon" øverst på skjemaet

  • Søknadsfrist driftstilskudd: 1. april
  • Søknadsfrist prosjekttilskudd: 1. april og 1. oktober
Tilskudd til idrettsformål - søk her
Retningslinjene ligger under "mer informasjon" øverst på skjemaet
  • Søknadsfrist: 15. mai
  • Søknadsfrist: 1. mai
     

Tilskuddsportalen


Vi oppfordrer lag og organisasjoner til registrere seg i Tilskuddsportalen og bruke den aktivt.

Gå til new.tilskuddsportalen.no og søk etter Sel i søkefeltet. Alle kontaktpersoner må registrere seg som brukere, og det gis tilgang til inntil tre brukere fra hver forening. Husk å registrere hvilken forening du representerer, organisasjonsnummer og hvilken rolle du har i denne.

Når du har registrert deg, så skjer det en manuell sjekk av din tilknytning til organisasjonen. Det gis tilgang dersom du er et styremedlem eller har en annen sentral tilknytning til foreningen, og foreningen er registrert med adresse i Sel. Dette blir gjort innen en arbeidsdag, men ofte raskere.

Når du blir godkjent, så mottar du en e-post med bekreftelse på din registrering, og det er viktig at du klikker på aktiveringslenken i denne e-posten. Du kan da velge ønsket passord.  

 

Kontakt

Mette Josten
Kulturkonsulent
Mobil 476 73 737
Eva Martinsen
Saksbehandler
Mobil 913 34 198