Kulturmidler og Tilskuddsportalen

Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål, idrettsformål, forsamlingshus og løypekjøring. 

Søknadsfrister

Kulturformål - søknadsfrist 01.04.

Lag og organisasjoner og privatpersoner kan søke.  Søknadsfrist 01.04. (drift og prosjekt) og 01.10. (kun prosjekt)

Forsamlingshus - søknadsfrist 01.05.

Idrettsformål - søknadsfrist 15.05.

Løypekjøring - søknadsfrist 01.11.

Lag og organisasjoner og privatpersoner kan søke. 

Søknadsskjema finner du her

 

Tilskuddsportalen

Sel kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og vi tilbyr lag og organisasjoner gratis bruk. I denne portalen kan dere søke om ulike prosjekttilskudd.

Vi oppfordrer lag og organisasjoner til registrere seg i Tilskuddsportalen og bruke den aktivt.

Gå til new.tilskuddsportalen.no og søk etter Sel i søkefeltet.  Alle kontaktpersoner må registrere seg som brukere, og det gis tilgang til inntil tre brukere fra hver forening. Husk å registrere hvilken forening du representerer, organisasjonsnummer og hvilken rolle du har i denne.

Når du har registrert deg, så skjer det en manuell sjekk av din tilknytning til organisasjonen. Det gis tilgang dersom du er et styremedlem eller har en annen sentral tilknytning til foreningen, og foreningen er registrert med adresse i Sel. Dette blir gjort innen en arbeidsdag, men ofte raskere.

Når du blir godkjent, så mottar du en e-post med bekreftelse på din registrering, og det er viktig at du klikker på aktiveringslenken i denne e-posten. Du kan da velge ønsket passord.  

Kontakt

Eva Martinsen
Saksbehandler
Mobil 913 34 198