Søknadsfrister for kulturmidler og løypekjøring

Søknadsfristen er 15.11. for begge ordningene.

Kulturmidler

I denne søknadsomgangen kan det kun søkes om prosjekttilskudd. Lag og organisasjoner samt privatpersoner kan søke. Kontaktperson: Eva Martinsen, eva.martinsen@sel.kommune.no mobil 91334198.

Løypekjøring

I år må alle søkere legge ved kart. Grunnen er at vi trenger å kontrollere at vi har oppdaterte og riktige kart for løypene det søkes tilskudd til. Kontaktperson: Mette Josten, mette.josten@sel.kommune.no mobil 47673737.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her

Klikk for stort bilde