Det er for tiden stor pågang på tjenester ved Otta legekontor. Dette er en følge av at det generelt er vanskelig å rekruttere leger og skaffe vikarer ved vakanser og permisjoner. Det arbeides kontinuerlig fra arbeidsgiver for å finne løsninger, men det kan oppleves lang ventetid på telefon og ved bestilling av legetime som følge av situasjonen. Dette beklager vi, men ved akutte behov må nasjonalt legevaktnummer 116117 eller medisinsk nødnummer 113 benyttes.


Sel kommune har bosatt 47 flyktninger fra Ukraina pr 1. november, to ventes snart. Sel kommune har vedtatt å ta imot 55 flyktninger, så vi er ikke langt unna målet. De som har kommet hit er både kvinner, menn og barn i forskjellig alder.Vi har ikke alltid hus eller leiligheter i passende størrelse for de familiene vi får anmodninger om å ta imot. Har du hus, leilighet eller hybel ledig, så ta kontakt med Sel kommune.Vi setter også pris på alle dere som har kontaktet oss for å gi oss møbler, kjøkkenutstyr osv. Det er mange snille og gode mennesker i våre lokalsamfunn.


På grunn av stor pågang, åpnes det for influensavaksinering ved Otta legekontor formiddagen torsdag 10.11.22.


Fra 31. oktober til 4. november arrangeres Egenberedskapsuka 2022. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss i en slik situasjon er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin befolkningsundersøkelse viser til at innbyggere flest er lite forberedt på en krise der mange mister strøm eller vann, eller om det skulle bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. De oppfordrer alle til å tenke igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forberede deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.


I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for skiferbruddene, Pillarguribrota på Otta. Planen vil utarbeides som detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3. Planarbeidet er nærmere beskrevet i forslag til planprogram.


Sel kommune gratulerer June Helland med bestått fagprøve i Barne-og Ungdomsarbeiderfaget! Lykke til videre!


Norsk Landbruksrådgiving avd. Ottadalen og Landbrukskontoret for Sel og Vågå inviterer til ope haustmøte. Det blir matservering undervegs. Møtet er på Bokhandel'n kafe i Vågå, tysdag 1. november, kl 11.00 - 14.00.


Alle våre ansatte i Sel kommune som er født før 01.01.1963, får tilbud om KLPs nye digitale seniorkurs kalt Pensjonssjekken. Sel kommune har tidligere invitert inn til fysiske samlinger for seniorer, men pga koronasituasjonen ble det i fjor arrangert en digital samling. Vi velger også i år å videreføre et digitalt opplegg. Det presiseres at Pensjonssjekken er et opplegg som flere kommuner har prøvd ut og er veldig fornøyde med.


En stor takk til bøssebærere, rodeledere, privatpersoner og næringslivet for bidrag til Leger Uten grenser og glemte sykdommer. Vårt bidrag fra Sel vil bidra til å redde mange liv. Et lite regneeksempel på hva din innsats faktisk kan bety. Hvis en kommune samler inn kr. 250.000 så vil 25.000 barn kunne få behandling mot malaria eller ca. 60.000 få vaksine mot meslinger. Dette vil redde et stort antall liv og betyr at vi er med på noe viktig.  


Vi minner om fristen for tilskudd til løypekjøring som er 1. november. 


Alle saker