Folkemøte om utvikling av gamle Otta skole tirsdag 21. februar

Sel kommune inviterer 21. februar kl. 18.00 til åpent møte i Otta Kulturhus om utvikling av området gamle Otta skole. Møtet er åpent for alle interesserte.

Bli med på vår Turmeny 2023! Klippekortet leveres innen utgangen av året. 
Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål, idrettsformål, forsamlingshus og løypekjøring. Les mer om tilskuddsordningene og last ned skjema her


Innlandet fylkeskommune melder at de har 600 000 kroner til fordeling til utvikling av idrettsarrangement i perioden 1. juli – 31. desember 2023. Dette er runde to av en årlig tilskuddsordning, og søknadsfristen er 1. april 2023 


Søknadsfristen for alle er 01.03.23Ny søknad: Alle som søker for første gang.Endre plasstype: De som har barnehageplass, og ønsker flere dager i samme barnehage.Overføring: De som ønsker å søke andre barnehager.

De som allerede har en søknad i foresattportalen som er aktuell, trenger ikke søke på nytt.Dersom søknaden ikke er aktuell må den slettes i foresattportalen. Barn som i dag har plass i Heggelund og Sandbu, Selsverket og Ottbragden barnehager vil fra 1.august 2023 være barn i Otta barnehage. Søknad til disse barnehagene for nye barn i barnehageåret 2023-2024 rettes til Otta barnehage. De som har plass i dag og vil beholde dagens tilbud, skal ikke søke på nytt.


Sel kommune har innført båndtvang under tregrensa fra 22.2.2023 og fram til kommunedirektøren opphever vedtaket. Vedtaket er hjemlet i § 1 i kommunal forskrift om båndtvang og gjøres for å verne om viltet.


1. august i fjor var det en alvorlig hendelse der to personer ble drept på Otta. Etter orientering fra Statens helsetilsyn tok Statsforvalteren saken opp til behandling for å vurdere om det forelå brudd på bestemmelser i helselovgivingen. Statsforvalteren har nå offentligjort sin avgjørelse og vurdert at gjerningspersonen fikk forsvarlig helsehjelp i tiden før drapene.Sel kommune har hatt god dialog med Statsforvalteren og opplevd at det har vært et grundig arbeid i prosessen. Nå vil vårt fokus være å sikre at vi følger opp eventuelle forbedringspunkter i framtidig samhandling.Her kan du lese hele saken på Statsforvalterens side. Der finner du også tilsynsrapporten.


NVE bistår Sel kommune i arbeidet med å flomsikre Otta sentrum. I første fase av arbeidet ble det gjennomført en mulighetsstudie av Dr. Blasy – Dr. Øverland, som resulterte i et forslag til en helhetlig løsning for flomsikring av sentrum. Den helhetlige sikringsløsningen er beskrevet i rapporten "Flomsikring Otta – Konsept for sikringstiltak", datert 31.03.2020. Rapporten var på høring som del av NVEs tiltaksplan våren 2021, og det kom inn en del høringsuttalelser til planen.


Sel formannskap, som kommunens utvalg for plansaker, har vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av reguleringsplanarbeid for flomsikring av Otta sentrum, og med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9 å legge forslag til planprogram ut på minimum 6 ukers høring og offentlig ettersyn.Sel kommune ber om innspill til både planoppstart og til forslag til planprogram. Forslag til planprogram ligger tilgjengelig her og på Sel Rådhus.


Tilskuddsordningen Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Dette skal gjøres ved å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til LED-belysning med styringssystem.

Barneverntjenesten i kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk søker etter en trygg og stabil hybelfamilie/vertsfamilie i Lillehammer og omegn.


Alle saker