Oppstart bassenggruppe med kommunefysioterapeut i Heidal svømmehall mandag 9. sept kl 16.00-17.00.For mer informasjon og påmelding kontakt kommunefysioterapeutene på telefon: 911 35158 / 901 24678I Sel kommune er det flere enkeltutøvere som hevder seg på meget høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sin idrett eller kunstart. Disse utøverne er svært gode ambassadører for Sel kommune, og de er flotte forbilder for barn og unge.
 


Deres Kongelige Høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit besøker kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel på fylkestur i Oppland 17. – 19. september.

For å forebygge feil i strømnettet skal alle 22 og 66-kV linjer i AS Eidefoss sitt forsyningsområde befares med helikopter med unntak av Lesja kommune.


Tema: Fatigue – hva er det og hvordan leve bedre med det. Målgruppen for kurset er de som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatigue (kronisk utmattelse). Kurset går over to dager, onsdag 18 september og  tirsdag 24 september.


I budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det grundig beskrevet behovet for å få etablert en kvalifisering- og sysselsettingsavdeling. Gjennom budsjettet for 2018 ble det bevilget ressurser til stilling som «jobbspesialist» som i dag er organisert på NAV. Sterkere, systematisk samhandling med praksisbedrifter og oppfølging av den enkelte deltager i praksis, er viktige fokusområder. Det er en forventning om at tettere oppfølging både av deltagere og praksisbedrifter vil gi positive resultat.


Handlingsplan til gjeldende trafikksikkerhetsplan for Sel revideres årlig. Innspill til handlingsplan for perioden 2019 – 2021 kan sendes postmottak@sel.kommune.no innen 15.09.2019.


Trygg Trafikk Oppland ber alle grunneiere om å klippe hekker og busker på egen eiendom, for å hindre farlige situasjoner i trafikken og har sendt ut følgende oppfordring:

Vi ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår mandag 19. august.


Fra 01.01.2020 er det forbudt å bruke fossilt brensel til oppvarming. Nedgravde tanker som ikke er i bruk, skal som hovedregel fjernes. Tankene må tømmes, rengjøres og graves opp - uavhengig av hvor stor tanken er. Det er du som eier (enebolig, borettslag, næringsvirksomhet) som har ansvaret for at dette blir utført.

Alle saker