Den 9. februar 2023 arrangeres stillingssleppet, lærlingssleppet og jobbmessa som et samarbeidsprosjekt mellom Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal, NAV, Karriere Innlandet Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule og seks opplæringskontorer. Kjære arbeidsgjevar! Vi ynskjer å invitere deg med på stillingsslepp, lærlingslepp og jobbmesse 9. februar 2023!


Skattelisten blir lagt ut 26. januar 2023 på Sel rådhus, servicesenteret, til 3 ukers gjennomsyn med hjemmel § 15 i eiendomsskatteloven. De ligger også tilgjengelig for nedlasting her.Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 eller 12 terminer sammen med kommunale avgifter. For skatteytere med årlig eiendomsskatt under kr 600,- vil hele beløpet bli fakturert på andre termin.


Neste vaksineringsdato i Sel blir onsdag 1. februar. Da vaksinerer vi på Sel sjukeheim kl. 15.00-16.00. Drop-in er velkommen.All bestilling av time til koronavaksinering foregår nå gjennom vaksinetelefonen som er åpen hver onsdag kl. 12-13. Vel møtt!


Søknadsfristen for alle er 01.03.23Ny søknad: Alle som søker for første gang.Endre plasstype: De som har barnehageplass, og ønsker flere dager i samme barnehage.Overføring: De som ønsker å søke andre barnehager.

De som allerede har en søknad i foresattportalen som er aktuell, trenger ikke søke på nytt.Dersom søknaden ikke er aktuell må den slettes i foresattportalen. Barn som i dag har plass i Heggelund og Sandbu, Selsverket og Ottbragden barnehager vil fra 1.august 2023 være barn i Otta barnehage. Søknad til disse barnehagene for nye barn i barnehageåret 2023-2024 rettes til Otta barnehage. De som har plass i dag og vil beholde dagens tilbud, skal ikke søke på nytt.


Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres også for 2023. Fristen for å søke om midler settes til 13.02.2023.Beløpet som skal fordeles i 2023 er i størrelsesorden kr. 500 000,-. Det kan søkes om støtte til vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer i hele fylket.


Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.Det er nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Søknadsfrist: 15.2. kl 13.00.


Send inn ditt forslag med begrunnelse til postmottak@sel.kommune.no eller postadresse Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta innen 10. februar.


Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget 2023. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00 Her finner du mer informasjon om hvordan levere listeforslag ved valget


Heggelund/Sandbu, Selsverket og Ottbragden blir fra 1. august 2023 Otta barnehage. Søknad til den enkelte barnehage blir nå til Otta barnehage.Otta barnehage vil fra 1. august bruke barnehagebyggene som tidligere var Heggelund, Selsverket og Ottbragden barnehage. Dette fram til Otta barnehage, Selsvegen 98, blir ferdig ombygget. Den skal etter planen være ferdig i uke 41, altså i skolens høstferie. 


Det blir stiftet nytt husflidslag på Sel-Otta torsdag 19. januar. Det er Oppland husflidslag i samarbeid med et interimsstyre med tre lokal frivillige som er ansvarlige for stiftelsesmøtet. Stiftelsesmøtet arrangeres på Sel bibliotek torsdag 19. januar kl. 19.00. 


Alle saker