Miljødirektoratet åpner for ekstraordinært uttak av elg i kommunene Nord-Fron, Vågå og Sel.

 


Send inn ditt forslag med begrunnelse til postmottak@sel.kommune.no eller postadresse Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta innen fredag 2. februar.


Sel kommune kunngjør med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8, oppstart av detaljreguleringsplan for kirkegårdsutvidelse Selsverket. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens kirkegård med ny og større tilhørende parkeringsplass. Planområdet avgrenses av E6 i øst, Kyrkjevegen i sør, Prestegarden og tilhørende arealer i vest og Moen gård i nord.


Onsdag 14. februar kommer Barnevakten til Otta kulturhus for å holde temakveld angående digitale medier og mobbing.


I uke 4 starter vi opp kurs i breakdance (for gutter 5.-10. trinn) og koding (for alle 5.-10. trinn). Kursene går over 8 ganger.  


Ny virksomhetsleder for NGLMS og hjemmetjenesten i Sel kommune er 47 år, selvær, og bosatt på Otta.


Ledig 200 m2 isolerte lokaler. Inkludert lite kontor og toalett. Høy elektrisk kjøreport - støpt gulv - kan brukes som lager.

Asfalterte utearealer. Kan leies ut som de er for kr. 5.000 pr mnd, eller pusses opp av utleier etter avtale.

Ved interesse kontakt:

Arne Jørgen Rønningen

ajr@live.no

Tlf. 96 66 00 88


Energigården startar eit prosjekt der vinklinga er næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane på garden. Dei søkjer etter 12 aktive og initiativrike gardbrukarar, to frå kvar region i Oppland og frå heile spennet av produksjonsformer til å delta i prosjektet.


I uke 2 vil det bli oppstart av prosjektet Johan Nygårds gate. Sel kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Johan Nygårds gate for å heve kvaliteten og kapasitet på ledningsnettet. 


Alle saker