Frem mot 2040 vil kommunen oppleve et økende behov for flere årsverk i institusjon- og hjemmetjenesten. For å møte det økte behovet har kommunen startet to digitaliseringsprosjekter, med mål om å bedre benytte menneskelig arbeidskraft, minimere dobbeltarbeid, sikre lavere utgifter, raskere responstid og øke bruker- og medarbeidertilfredsheten. Det ene prosjektet har som mål å bedre bruken av mobil omsorg / eRom-løsninger og det andre for å øke bevegelsesfriheten gjennom GPS-sporing.


Alida Mutombo har vært lærling som helsefagarbeider i Sel kommune i 2 år. Hun har fullført og bestått fagprøven og er nå utdannet helsefagarbeider. Med det har fem av 5 fem lærlinger i Sel kommune bestått fagprøver i 2018 og er ferdig utdannet innen sitt fag.

På Lalm samfunnshus, tysdag 22. januar kl 19-22, blir det halde avslutningsmøte for Fjellandbruk er framtid og samstundes oppstartsmøte for revisjon av landbruksplan for Sel og Vågå.


Solveig Rindhølen er fra 7.januar 2019 konstituert som kommunalsjef for plan, teknisk og eiendom fram til mai.

 


4.1.2019 blir det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen. Det er oppretta ein eigen vakttelefon 908 54 475 som er operativ i  tidsrommet mellom kl. 15.30 – 08.00 på kvardagar, og heile døgnet i helg og på heilagdagar.Akuttberedskapen gjeld berre akutte saker som ikkje kan vente neste dag. I kontortida er det dei aktuelle barnevernstenestene i kommunen som tek i mot telefonar.Sjå elles den nasjonale portalen https://barnevernvakten.no/ for meir informasjon.

 
En ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjelder anlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Les meir om momskompenasjon for idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne ordningen.
Sel kommune vil fra 1.1.2019 tilby månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter til våre kunder som har e-faktura og avtalegiro. Ønsker du å endre fra kvartalsvise fakturaer til månedlige? Opprett e-faktura eller avtalegiro i din bank dersom du ikke har dette fra før, send oss deretter en mail med informasjon om hvilket gårds og bruksnummer og adresse avtalen gjelder samt ditt navn til postmottak@sel.kommune.no

 

 

Vedtatt i Sel kommunestyre 10.12.18

Vaksinering av risikogrupper mot sesonginfluensa 2018/2019 er nå avsluttet. Vi har vaksinert 820 personer, hovedsakelig voksne.Det er noen få doser influensavaksine igjen, og de ønsker vi å bruke på barn i risikogrupper. Barn med astma, diabetes eller nedsatt immunforsvar av andre grunner har også økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved influensa. Det er fortsatt lav influensaaktivitet i Norge, og tid til å få god beskyttelse gjennom vaksinering. Ta kontakt med Otta legekontor hvis du har barn med en kronisk sykdom og ønsker å diskutere behov for vaksine med fastlegen. Therese RenaaKommuneoverlege Sel Kommune


Alle saker