Fredag morgen ble brunost, prim og rømmegrøt fra Heidal Ysteri tildelt det offisielle Spesialitet-merket for norsk lokalmat under Grüne Woche i Berlin. Det var landbruksminister, Jon Georg Dale, som delte ut prisen til Krukhaug som hadde kommet ens ærend til Berlin sammen med sin medarbeider Koen Speetjens fra Heidal.Miljødirektoratet åpner for ekstraordinært uttak av elg i kommunene Nord-Fron, Vågå og Sel.

 


Send inn ditt forslag med begrunnelse til postmottak@sel.kommune.no eller postadresse Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta innen fredag 2. februar.


Sel kommune kunngjør med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8, oppstart av detaljreguleringsplan for kirkegårdsutvidelse Selsverket. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens kirkegård med ny og større tilhørende parkeringsplass. Planområdet avgrenses av E6 i øst, Kyrkjevegen i sør, Prestegarden og tilhørende arealer i vest og Moen gård i nord.


Onsdag 14. februar kommer Barnevakten til Otta kulturhus for å holde temakveld angående digitale medier og mobbing.


I uke 4 starter vi opp kurs i breakdance (for gutter 5.-10. trinn) og koding (for alle 5.-10. trinn). Kursene går over 8 ganger.  


Ny virksomhetsleder for NGLMS og hjemmetjenesten i Sel kommune er 47 år, selvær, og bosatt på Otta.


Ledig 200 m2 isolerte lokaler. Inkludert lite kontor og toalett. Høy elektrisk kjøreport - støpt gulv - kan brukes som lager.

Asfalterte utearealer. Kan leies ut som de er for kr. 5.000 pr mnd, eller pusses opp av utleier etter avtale.

Ved interesse kontakt:

Arne Jørgen Rønningen

ajr@live.no

Tlf. 96 66 00 88


Energigården startar eit prosjekt der vinklinga er næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane på garden. Dei søkjer etter 12 aktive og initiativrike gardbrukarar, to frå kvar region i Oppland og frå heile spennet av produksjonsformer til å delta i prosjektet.


Alle saker