Heidal skule

Årets kontaktlærarar finn dykk her

Heidal skule har fått nytt telefonnummer: 91719008.

Heidal skule er ein 1 - 10 skule med 117 elevar og 30 tilsette skuleåret 2023-24. 

Skulen er ein kombinert barne -og ungdomsskule. Det er 81 elevar på barnesteget og 36 elevar på ungdomssteget. Skuledagen byrjar kl 08.15 og sluttar 13.55. Gjeld alle klasser.

SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Skulebygget var ferdig totalrenovert i 2008.

Heidal skule er ein MOT-skule.

Heidal skule er og på Facebook.

Vår visjon er at Heidal skule skal vera ein trygg og framtidsretta læringsarena for alle. Skulen skal gje elevane god allmennkunnskap på vegen inn i framtida. «Lærande, utviklande, motiverande og trygt». «Vi skal samhandle, skape entusiasme og likeverd».

Historikken kring Heidalsskulen, av pensjonert lærar Sverre Nybø.

Velkomen til Heidal skule!

Artikkelliste

Kontakt

Heidal skule Kontor
Heidal skule
Telefon 917 19 008
Inger-Lise Krok
Konstituert rektor - Heidal skule
Mobil 482 58 513

Opningstider

Måndag-fredag 08.15 - 13.55

SFO: 07.00-08.00 og 14.00-16.30

Adresse

Heidalsvegen 1589, 2676 Heidal

Telefon: 917 19 008

Tlf. SFO: 948 51 347

E-post: heidal.skule@sel.kommune.no

 Følg gjerne Heidal skule på Facebook

MOT logo - show courage