Heidal skule

Heidal skule er ein 1 - 10 skule med 136 elevar og 21 årsverk.

Skulen er ein kombinert barne -og ungdomsskule. Skuledagen byrjar kl 08.15 og sluttar 13.55. Gjeld alle klasser.

SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Sjur Arne Lindby er rektor ved skulen som har 27 tilsette.

Skulebygget vart totalrenovert i perioden 2006-2008 og står fram som nytt og moderne.

Skulen bruker læringsplattforma It’s Learning. Satsingsområda er UIU-skriving, sjå verksemdplan for Heidal skule.

Heidal skule er ein MOT-skule.

Vår visjon er at Heidal skule skal vera ein trygg og framtidsretta læringsarena for alle. Skulen skal gje elevane god allmennkunnskap på vegen inn i framtida. «Lærande, utviklande, motiverande og trygt». «Vi skal samhandle, skape entusiasme og likeverd».

Historikken kring Heidalsskulen, av pensjonert lærar Sverre Nybø.

Velkomen til Heidal skule!

Kontakt

Sjur Arne Lindby
Rektor - Heidal skule
Telefon 61 21 07 85
Mobil 922 89 139

Opningstider

Måndag-fredag 08.15 - 13.55

SFO: 07.00-08.00 og 14.00-16.30

Adresse

Heidalsvegen 1589, 2676 Heidal

Telefon: 61 21 07 80

E-post: heidal.skule@sel.kommune.no

facebooklogo Følg gjerne Heidal skule på Facebook