Heidal skule

Søknadsskjema for vinterferie SFO (PDF, 252 kB) - Heidal skule - søknadsfrist 26. januar

Årets kontaktlærarar finn dykk her

Heidal skule har fått nytt telefonnummer: 91719008.

Heidal skule er ein 1 - 10 skule med 121 elevar og 33 tilsette skuleåret 2022-23. 

Skulen er ein kombinert barne -og ungdomsskule. Det er 86 elevar på barnesteget og 35 elevar på ungdomssteget. Skuledagen byrjar kl 08.15 og sluttar 13.55. Gjeld alle klasser.

SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Sjur Arne Lindby er rektor ved skulen.

Skulebygget var ferdig totalrenovert i 2008.

Heidal skule er ein MOT-skule.

Heidal skule er og på Facebook.

Vår visjon er at Heidal skule skal vera ein trygg og framtidsretta læringsarena for alle. Skulen skal gje elevane god allmennkunnskap på vegen inn i framtida. «Lærande, utviklande, motiverande og trygt». «Vi skal samhandle, skape entusiasme og likeverd».

Historikken kring Heidalsskulen, av pensjonert lærar Sverre Nybø.

Velkomen til Heidal skule!

Artikkelliste

Kontakt

Heidal skule Kontor
Heidal skule
Telefon 917 19 008
Sjur Arne Lindby
Rektor - Heidal skule
Mobil 922 89 139

Opningstider

Måndag-fredag 08.15 - 13.55

SFO: 07.00-08.00 og 14.00-16.30

Adresse

Heidalsvegen 1589, 2676 Heidal

Telefon: 917 19 008

Tlf. SFO: 948 51 347

E-post: heidal.skule@sel.kommune.no

 Følg gjerne Heidal skule på Facebook

MOT logo - show courage