Overgangen fra barnehage til skole

Plan for overgang frå barnehage til skole i Sel kommune 2015 – 2018 er vidareføring av tidlegare vedtatt plan for 2009 – 2013, med nokre mindre endringar.

Tidlegare plan var utarbeidd i nært samarbeid mellom barnehagane og skulane i kommunen, med høyring i samarbeidsutvala. Justering av gjeldande plan er gjort i felles styrar- og rektormøte, og er godkjent av Driftsutvalget 16.03.2015.

.