Ambulerende stemmegivning på institusjoner

Forhåndsstemmegivning på institusjoner:

Hvis du som velger bor på en helse- og omsorgsinstitusjon eller annen institusjon hvor kommunene avholder forhåndsstemmegivning, kan du avgi din stemme der du oppholder deg. I Sel har vi forhåndsstemming ved følgende institusjoner:

Selsro – mandag 28. aug. kl. 10-12
Sel sjukeheim – mandag 28. aug. k. 13-15
Heidalstun – torsdag 31. sept. Kl. 12– 14
NGLMS – fredag 1. sept. 12:00 - 13:00.

Både beboere og ansatte kan forhåndsstemme.